Lengte: 21:55 / Bekeken: 1380 x

Een uitbundige maaltijd
voor alle volken

Op donderdag 6 december sprak Laurens Snoek op de jongerenavond van Geloofstoerusting in Rotterdam. Samen met 500 jongeren hield hij drie korte studies over Bijbelpassages uit het Oude en Nieuwe Testament. Met als thema ‘Zie en kom! – Zegenrijk Bijbellezen doe je met je zintuigen’

Het eerste deel had als kern ‘Een uitbundige maaltijd voor alle volken – Jesaja 25’. “Dát is wat we voor ons zien als we ons op de top van de berg Sion bevinden: rijk beladen tafels en in de wijde omtrek een scharen mensen van allerlei kleur en taal, op weg om de God van Israël te ontmoeten.”

(1) Een uitbundige maaltijd voor alle volken – Jesaja 25

(2) Een ernstige maaltijd in kleine kring – Mattheüs 26

(3) Een ontroerend bruiloftsmaal – Openbaring 19

Meer toerusting