6 april 2024

Luisteren naar de woorden van Jezus in de Schrift

door: Redactie

Tags: ,

Op zaterdag 6 april zal er een studiedag plaatsvinden over wat wij leren van de Schrift over de Schrift. Tijdens deze studiedag in Badhoevedorp hoopt dr. Dirk Jongkind in drie lezingen deze thematiek uit te diepen. Er is tijdens de gelegenheid voor samenzang, ontmoeting en vragensessie.

Meld je aan voor deze studiedag via het formulier onderaan deze pagina; de toegang is gratis!

DETAILS

Datum: DV zaterdag 6 april 2024
Spreker: dr. Dirk Jongkind (Tyndale House)
Tijd: 9:30-15:30
Locatie: Tyndale Theological Seminary, Badhoevedorp
Collecte ter bestrijding van de onkosten; aanmelding via formulier

Luister naar wat Dirk zelf te zeggen heeft over deze studiedag:

MEER OVER DR. DIRK JONGKIND

Dirk Jongkind wist zich geroepen om na een tijd in de tuinbouw gewerkt te hebben theologie te gaan studeren aan het Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp. Vervolgens heeft hij verder gestudeerd aan de universiteit van Cambridge en is daar in 2005 gepromoveerd.

Hij werkt nu aan het Tyndale House in Cambridge waar hij onderzoek doet naar de overdracht van de tekst van het Nieuwe Testament. Dit werk heeft mede geleid tot de publicatie van de Tyndale House Editie van het Griekse Nieuwe Testament in 2017. Hij is Associate Editor van het Tyndale Bulletin en zit in de redactieraad van het Journal for the Study of the New Testament. Dirk is Fellow van St Edmund’s College en lid van de Faculty of Divinity.

 

MEER OVER DEZE STUDIEDAG

Als we het Nieuwe Testament lezen zoals het ingebonden is dan beginnen we met de vier evangeliën, gaan dan verder naar Handelingen, lezen vervolgens de brieven van de apostelen en sluiten af met het boek Openbaring. Echter, dit is niet de chronologische volgorde waarin deze geschriften zijn ontstaan. In werkelijkheid begon het allemaal met Jezus’ onderwijs gedurende enkele jaren, gevolgd door Zijn dood, opstanding en hemelvaart.

Na deze gebeurtenissen begonnen de apostelen te onderwijzen over Jezus. Ze schreven brieven en daarna werd het leven en onderwijs van Jezus opgeschreven in de evangeliën. Het Nieuwe Testament leert ons veel als we luisteren naar wat het zelf zegt over het ontstaan van het geschreven woord.

1. De woorden van Jezus in herinnering

Toen de apostelen in Handelingen 2 begonnen met verkondiging van het evangelie, hadden ze de geschreven evangeliën nog niet tot hun beschikking. Dus wat waren de dingen van Jezus die ze leerden en predikten? Hoe herinnerden ze zich wat Hij had gezegd? En hoe beïnvloedde het leven en de woorden van Jezus het apostolisch onderwijs zoals we dat vinden in de brieven die ze schreven? Het antwoord op deze vragen heeft praktische relevantie voor hoe we de brieven van het Nieuwe Testament lezen en hoe we de woorden van Jezus onderwijzen en toepassen. De Jezus van de brieven is dezelfde Jezus als van de evangeliën!

2. Het onderwijs voor de kerk

We zijn zo gewend om een geschreven Nieuw Testament te hebben dat we mogelijk over het hoofd zien wat het zegt over hoe het mondelinge onderwijs uiteindelijk opgeschreven werd. Dit is vooral relevant omdat de kerk het geschreven woord van God al had in de vorm van de Schriften van het Oude Testament. Wat is er veranderd nu het nieuwe verbond is aangebroken en de Heilige Geest is uitgestort? Op welk moment besloot de kerk, of de apostelen, dat opschrijven van het onderwijs een goed idee is? Als we deze vragen begrijpen, krijgen we nieuw inzicht in de dynamiek van het ontstaan van het Nieuwe Testament.

3. De geschreven evangeliën; wat nu?

Gewapend met de kennis van hoe en waarom de evangeliën werden geschreven, kunnen we nu begrijpen waarom ze zowel op elkaar lijken als ook zo verschillend zijn. De overgang van mondeling onderwijs naar een geschreven evangelie gebeurde niet van de ene op de andere dag. En een van de grootste problemen in de tekst van de evangeliën, de geschiedenis van de vrouw die op overspel werd betrapt, kan terug te voeren zijn op precies deze overgang van mondeling naar schriftelijk. De geschiedenis leert ons ook dat het hebben van geschreven evangeliën niet zonder problemen is, hoewel het ons geweldige mogelijkheden biedt om deze diepgaand te bestuderen. In deze laatste studie zullen we zien hoe het lezen van de evangeliën in het licht van de rest van de Schrift ons zal helpen om Jezus te waarderen als het enige doel van deze geschriften.

 

Meer toerusting