2 maart 2024

Mission Refresh

door: Redactie

Tags:

Evangeliestek organiseert D.V. 2 maart 2024 Mission Refresh; een landelijke inspiratiedag in samenwerking met Geloofstoerusting en De Wegwijzer. Missionair werkers kunnen na deze ‘oplaaddag’ concreet aan de slag met de handvaten die ze krijgen voor de missionaire praktijk.

In Almere komen missionair werkers de eerste zaterdag van maart bij elkaar om zich samen te laten voeden bij de Bron. Ze worden tijdens lezingen herinnert aan hun roeping het Woord door te geven. In workshops bemoedigen missionair werkers elkaar om het Evangelie te verkondigen tot de dag dat Jezus Christus terugkomt.

Bezoekers worden geïnspireerd tijdens twee hoofdlezingen en nemen deel aan twee workshoprondes. Zo komt een diversiteit aan missionaire thema’s aan de orde. Voorganger André Meulmeester opent de dag met de uitdagingen die een missionaire kerk tegenkomt. Daarna zoomt ds. Paul Visser in op de kracht van het Evangelie in een seculiere context.

In de tweede lezing vertelt wijkpastor Mark Zeldenrust over de unieke kansen die hij ziet voor missionair diaconaat in de buurt. Verschillende organisaties en missionair werkers verzorgen vervolgens een tiental workshops waar u en jij als bezoeker praktische handvaten krijgt aangeboden.

Je kunt je opgeven via www.missionrefresh.nl.

Kosten van deze dag zijn: € 29,50 (incl. lunch)

Locatie: Missiecentrum De Wegwijzer, Makassarweg 80, Almere-Buiten
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Meer toerusting