Lengte: 9:53 / Bekeken: 5231 x

‘Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan’

In 2022 publiceerde Desiring God een documentaire over hoe zij bedieningen over heel de wereld helpen om goede bronnen beschikbaar te maken voor gelovigen en kerken. Ze zoomden daarbij in op het verhaal van Geloofstoerusting, om de noodzaak te laten zien van hun hulp én hoe die er in de praktijk uitziet.

We delen deze documentaire graag met je. Hij laat iets zien van wat er achter de schermen gebeurt en waar maar zeer weinigen weet van hebben. Toch is het de moeite waard. We komen namelijk woorden tekort om God te danken voor hoe Hij onze levens leidt. De manier waarop Hij mensen van over heel de wereld met hetzelfde doel en verlangen, met dezelfde drive, en passie., aan elkaar verbindt en bemoedigt. Dat heeft een ongekende uitwerking!

We roemen alleen in God. Tegelijkertijd zien we dat God mensen en organisaties gebruikt. Die dank en vreugde willen we delen. Want de impact die Desiring God sinds 2019 heeft gehad op het werk van Geloofstoerusting is immens. Zoals ze zelf zeggen: ‘Wij blijven in de schaduw.’ Nou, alleen vandaag dan even niet – je ziet in deze docu iets van wat zij op afstand voor Geloofstoerusting en daarmee voor Nederland betekenen. We delen deze docu met een dankbaar hart, omdat God de eer ontvangt als we zien hoe Hij mensen verbindt om Hem en elkaar te dienen.

 

Hieronder volgt de tekst uit de video.

Ik was zo blij en gelukkig toen ik tot geloof kwam. Dat was zo bijzonder, ik wilde iedereen wel vertellen hoe geweldig het is om Jezus te volgen. Om eindelijk rust te vinden in Hem. Op een dag ging ik bij m’n opa langs. Toen ik hem vertelde over Jezus en hoe ik tot geloof gekomen was, hoe Hij me gered had, zei hij tegen me: ‘Marcel, dat gaat zomaar niet.’ ‘Weet je dat je Jezus kunt stelen?’ – ‘Jezus stelen?’ ‘Jazeker, je kunt Jezus stelen. Je denkt bij Hem te horen, maar je beeldt je slechts in dat je behouden bent. Het is geen waarachtige bekering.’

Hypercalvinisme is een misvorming van het evangelie. Het komt omdat degenen die dit geloven een waarheid vanuit het evangelie verabsoluteren in hun theologie. Ze benadrukken die vervolgens zo sterk dat die het een en al wordt. Het gaat dan voornamelijk om de leer van de uitverkiezing. Met als gevolg dat mensen niet tot geloof komen, omdat ze zich maar blijven afvragen of ze wel uitverkoren zijn. Dat is ongelooflijk aangrijpend. De Nederlandse context is anders en voor ons moeilijk te doorgronden. Die indruk krijg ik uit mijn gesprekken met Marcel.

Satan is altijd al een verleider geweest. Dat probeerde hij ook bij Christus toen Hij hier op aarde was. Jezus was werkelijk God en werkelijk mens, maar satan probeerde Hem te verleiden door twijfel te zaaien. ‘Je bent jong, je moet nog een hoop leren, er is nog veel wat je bevindelijk moet leren kennen.’ Aan het eind van het gesprek barste ik zowat in tranen uit en voelde ik me wanhopig.

Dit boek las ik toen ik zo’n zeventien, achttien jaar was. De titel is ‘De gereformeerde dogmatiek’ door dr. C. Steenblok. Hij is bekend vanwege zijn hypercalvinistische prediking. Wie roept God tot de zaligheid? Hij zegt: ‘Wie worden tot de zaligheid geroepen?’ Dan antwoordt hij: ‘Alleen de uitverkorenen.’ Dit is ongelooflijk! Hoe ga ik weten dat ik uitverkoren ben? In plaats van naar Christus te kijken, gaan ze naar zichzelf kijken. ‘Zie ik in mijzelf iets van een kenmerk, een gevoel, enige kennis of wat dan ook waardoor ik weet dat ik uitverkoren ben en God me hopelijk zal willen redden?’ Dat is het gevolg van hypercalvinistische prediking. Dat is de ramp die zich in Nederland in veel kerken voltrekt, zoals je in zulke boeken kunt zien. Ze doen hun best, maar ze missen het punt van vrije genade voor echte zondaren. De worsteling met het hypercalvinisme is niet alleen iets persoonlijks. Maar ik zie het overal in gereformeerde kerken. Het is niet de enige reden, maar wel een van de belangrijkste redenen waarom we de bediening van Geloofstoerusting zijn begonnen.

Met Geloofstoerusting doen we echt ongelooflijk veel. We publiceren artikelen, video’s en podcasts. De laatste jaren zijn we met jongerenavonden en conferenties begonnen en met boeken uiteraard! Als iemand dus vol geloofstwijfel zit en denkt dat het hypercalvinisme waar is dan kan een boek met een helder aanbod van genade laten zien: ‘Dit is waar je tegen aanloopt!’ Er is veel waar kerken tegen aanlopen. Meestal denken we dan niet aan het grote probleem en gevaar van het hypercalvinisme maar in Nederland is dat wel zo. Dit is een hele andere dwaling dan bijvoorbeeld het welvaartsevangelie. Maar ook dit is een misvorming van het evangelie. Daarom moeten we het aan de orde stellen en zoeken we wereldwijd partners die goed onderwijs beschikbaar maken voor kerken en voorgangers. Om dwalingen te bestrijden en mensen terug te brengen bij een bijbels verstaan van het evangelie. Wereldwijd zijn er talloze partners die verlangen naar verandering in hun omgeving. Bijvoorbeeld omdat hun land het evangelie nog nooit heeft gehoord of omdat hun beeld van God meer is gevormd door de cultuur van hun land dan door Gods Woord. Ze zien die nood en hebben hulp nodig om de ideeën uit boeken van Desiring God te vertalen naar hun eigen taal. Om deze middelen in te zetten voor hun bediening.

De eerste keer dat ik Marcel ontmoette was aan de telefoon. Aan de andere kant van de lijn klonk het: ‘Met Rick Denham.’ Het was overduidelijk dat hij zijn generatie wilde bereiken. Ik dacht: ‘Dit is een jonge kerel in wie we kunnen investeren.’ ‘Wat doe jij hier in Nederland in mijn tuin?’ – ‘Wat heerlijk om je te zien!’ ‘Hoe is het met je?’ – ‘Ik ben d’r!’ ‘Ja, eindelijk …’ Het was geweldig! Het moment dat ik Rick leerde kennen was de eerste keer dat ik contact had met Desiring God. Ze wilden me helpen. Ik dacht: ‘Dit kan niet waar zijn!’ Er zijn verschillende uitdagingen voor de kerk wereldwijd. In Nederland zijn er velen die te maken hebben met hypercalvinisme.

In Colombia, in Zuid-Amerika, en in Brazilië hebben ze te maken met het welvaartsevangelie. We willen dus bronnen beschikbaar maken die passen bij hun context en cultuur. ‘Hey!’ – ‘Wat goed om je te zien! Ik heb iets geweldigs voor je waarover ik het met je wil hebben.’ ‘Vertel! Over geweldige mogelijkheden wil ik alles weten!’ – ‘We hebben een Partner Retreat gepland, we hebben jou d’r graag bij. We willen zo’n twintig verschillende uitgevers bij elkaar brengen, overal vandaan.’ ‘Wat goed om je weer te zien. Ik vroeg me al af: wanneer komt ’ie nou?’

Wat we graag willen doen, is partners bij elkaar brengen, zodat ze ook elkaar kunnen leren kennen. Als er een beginnende christelijke uitgeverij is in een bepaald land, maar ze hebben nog nooit zoiets gedaan dan financieren we niet simpelweg wat boekprojecten voor hen. We gaan echt naast hen zitten om hun te leren hoe je een waardevolle christelijke bediening begint. Om te zien voor welke vragen en uitdagingen zij staan, om hen te wijzen op de bronnen waarnaar ze op zoek zijn en hen zo verder te helpen. We willen van de ervaring die wij bij Desiring God hebben opgedaan iets doorgeven op een manier die hen verder helpt. We willen dat partners beseffen dat ze niet alleen staan. Ze hebben niet alleen het directe contact met Desiring God, maar ze hebben nu ook contact met elkaar. We hopen ook dat onze partners wereldwijd een geestelijke kameraadschap ontwikkelen.

Mijn naam is Mika Kaltoft en ik ben de oprichter en manager van Nordic Hope Press, onze uitgeverij in Denemarken. Mijn naam is David Adams en ik geef leiding aan Poiema Publicaciones, een uitgeverij voor Spaanstalige lectuur. Wat me bij Desiring God opvalt, is dat ze iedere keer zeggen: ‘Dankjewel dat we je mogen helpen.’ Ze zien het als een voorrecht. Dan denk ik: ‘Ja, maar jullie organiseren dit allemaal, jullie investeren zo veel in ons.’ Ik vind het zo bemoedigend om met deze broeders samen te zijn die in andere talen boeken publiceren waarin het evangelie centraal staat. Ik leer zo veel van hen. Ze zijn een bemoediging voor me in moeilijke tijden. Wat we doen, is niet eenvoudig.

Als er maar iets is waarin ik vastloop, kan ik vragen: ‘Hoe doe ik dit of dat, heb jij een idee?’ Ik heb nu een sparringpartner! Dit is iemand die ik gewoon kan bellen waar ik ook maar tegen aanloop. ‘Wat zou jij doen?’ Dat is echt geweldig. Ik ben dankbaar voor alles wat Desiring God heeft gedaan via mannen als Rick, Scott and Joshua. Het is een ongelooflijk avontuur, maar zo mooi!

Ik zie ernaar uit om wereldwijd dubbel zo veel partners hebben. Wij willen op de achtergrond blijven. Maar we willen hen wel helpen om deze ideeën te verspreiden. Is dat niet de grote zendingsopdracht? ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken …’ Een manier om na te denken over de toekomst is: ‘Heere, dank U wel voor alles wat U ons gaf in het verleden. Amen. Dank U, Heere!’ Maar ook om vooruit te kijken en te zeggen: ‘Heere, we verlangen naar meer!’ Meer heerlijkheid voor Uw naam. Ik ben vol hoop dat Hij ons als Zijn goede en trouwe dienaren zal beschouwen en dat Hij in de toekomst onze daadkracht en vrucht zal laten groeien in ons wereldwijde werk.

Meer toerusting