10 augustus 2019

‘Amazing Grace’

Het schijnt ooit door Augustinus gezegd te zijn: ‘zingen is twee keer bidden’. Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee je als gelovige in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de angst en de vragen van je hart tot uitdrukking mag brengen.

Zingen ga je zeker als je iets beseft van Gods grote genade voor zondaren. Het is werkelijk ‘Amazing Grace’. Dit thema kleurt dan ook de Bijbelgedeelten die we lezen en de liederen die we zingen.

Een avondvullend programma waarin we samen liederen van verootmoediging en van lofprijs zingen, Bijbellezen en bidden. Jong & oud is van harte welkom tijdens deze Zomer Singin op DV zaterdag 24 augustus 2019 in de Oude Kerk (Grotestraat 58) in Ede.

De kerk is vanaf 19:30 open en we starten om 20:00 en rond 22:00 wordt de singin afgesloten. De toegang is gratis. Er wordt tijdens de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten van deze Zomer Singin.

Bestel je gratis ticket via zomer-singin.nl

Meer toerusting