Lengte: 28:44 / Bekeken: 1335 x

Is openbaring een kennisbron?

In de dialoog over schepping en evolutie speelt de visie op de bijbel een belangrijke rol. Geeft de bijbel ons kennis over de werkelijkheid – kennis die wij zonder openbaring niet hadden geweten? Of leert de bijbel ons een manier van kijken? Die laatste benadering wordt perspectivisme genoemd. In zijn referaat bespreekt dr. G.A. (Gert) van den Brink het perspectivisme en betoogt hij dat er zowel theologische, filosofische en apologetische bezwaren zijn aan te voeren tegen het perspectivisme.

Meer toerusting