Lengte: 3:41 / Bekeken: 1655 x

Hoe weten we dat de Bijbel
het Woord van God is?

Dat is een goede vraag. Veel christenen hebben hierover nagedacht. Daar geeft de ‘Baptist Catechism’ een mooi, beknopt antwoord op. De vraag die gesteld wordt is: ‘Hoe weten we dat de Bijbel het Woord van God is?’ Het antwoord is: ‘De Bijbel bewijst zelf het Woord van God te zijn door het hemelse karakter van zijn leer, de eenheid van zijn delen en zijn kracht tot bekering en het toerusten van de heiligen.’ Om die dingen even kort door te nemen; als er gesproken wordt over het hemelse karakter van de leer van de Bijbel dan zeggen we daarmee dat wij het verhaal van de Bijbel niet zouden verzinnen. We zouden geen verhaal verzinnen over een God Die al Zijn macht en al Zijn goddelijke en bovennatuurlijke kracht opgeeft en zwakker wordt dan wat Hij is.

Karakter

Daarom zegt Paulus in de eerste Korinthe-brief dat het evangelie dwaasheid is voor de Grieken. De Grieken bekritiseerden de christenen omdat zij een verhaal vertelden over een machtige God Die zwak werd. God Die zich onderwerpt om gedood te worden. Dat is niet bepaald een indrukwekkend verhaal. Tenminste, niet naar menselijke maatstaven. Je vindt veel vergelijkbare dingen zoals dit in de Bijbel. De Bijbel bewijst zelf het Woord van God te zijn door het hemelse karakter van zijn leer en vervolgens door de eenheid van zijn delen.

Eenheid

De Bijbel werd geschreven door meer dan veertig auteurs in 1500 jaar en op drie verschillende continenten. Toch laat de Bijbel een diepgaande eenheid zien over vragen als waar we vandaan komen, wat er verkeerd is gegaan, wat God aan het doen is om wat verkeerd is gegaan aan te pakken, wat we kunnen verwachten, hoe God in het verleden verlossing heeft volbracht door Christus en hoe Christus zal terugkomen om alle dingen nieuw te maken. Dus, het hemelse karakter van zijn leer – we zouden dit verhaal niet verzinnen. De eenheid van zijn delen – alle auteurs zijn met elkaar in overeenstemming.

Uitwerking

Ten slotte, de kracht om zondaars te bekeren. Dit is wat Paulus bedoelt als hij zegt dat het evangelie de kracht van God tot zaligheid is. De Bijbel vertelt ons het evangelie. Het gaat over de beloften van God. En die beloften hebben de kracht om mensen leven te geven als ze het horen en geloven. Vervolgens bekeert het niet alleen zondaren, maar rust het ook heiligen toe. Dat wil zeggen, als gelovigen de Bijbel uitgelegd krijgen, worden ze opgebouwd in het geloof, zij worden opgebouwd door de waarheid van de Schriften.

Ik ben het dus eens met het antwoord dat de ‘Baptist Catechism’ ons geeft: ‘De Bijbel laat ons zien het Woord van God te zijn door het hemelse karakter van zijn leer, de eenheid van zijn delen en zijn kracht om zondaren te bekeren en heiligen toe te rusten.’ Er staat nog een laatste zin in de catechismus. Alleen de Geest van God is in staat om ons te doen instemmen met en te laten onderwerpen aan de Bijbel als het Woord van God. Dit wil zoveel zeggen als: Het is echt een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest als iemand overtuigt raakt van het feit dat de Schriften het Woord van God zijn.

Meer toerusting