Lengte: 3:08 / Bekeken: 2222 x

‘Homoseksualiteit is niet verkeerd als het niemand schaadt.’

Een van de meest gehoorde tegenwerpingen tegen de christelijke positie betreffende homoseksualiteit is dat homoseksualiteit niet verkeerd kan zijn als het niemand schaadt. Wel, die bewering rust op een valse aanname. En die valse aanname luidt dat homoseksualiteit niemand schaadt. Homoseksualiteit is zonde. De Bijbel maakt heel duidelijk dat het een zonde is. Romeinen 1 bijvoorbeeld zegt duidelijk dat homoseksualiteit een zonde is, dat dit onnatuurlijke verlangens zijn. Dus allereerst schaadt homoseksualiteit de persoon die zich inlaat met homoseksuele daden.

Deze praktijk van sodomie of onnatuurlijke genegenheden, onnatuurlijke seksuele daden, schaadt de persoon die ze in praktijk brengt, ten eerste omdat het hen in allerlei aspecten ontmenselijkt. De kern van onze mensheid is dat wij naar Gods beeld geschapen zijn. God schiep ons naar Zijn beeld en Hij schiep ons mannelijk en vrouwelijk. Deze twee corresponderende helften van de mensheid, en het samenbrengen van deze corresponderende helften in de één-vlees-eenheid die we ‘huwelijk’ noemen, is de kern van wat het betekent menselijk te zijn. Dit is de kern van wat het betekent gemaakt te zijn naar Gods beeld. Wanneer we dit omdraaien, wanneer mannen zich tot mannen keren en vrouwen tot vrouwen, ontmenselijken en verlagen we onszelf in feite. Dit is schadelijk. Niet alleen voor ieder mens die zich met de homoseksuele praktijk inlaat, maar ook voor de gehele mensheid, wanneer we deze ‘onmenselijke’ benadering van menselijke seksualiteit omarmen.

Ten tweede, homoseksualiteit is schadelijk omdat het het Evangelie schaadt. Het huwelijk is een levend, ademend beeld van de verhouding tussen Jezus Christus en Zijn bruid, de gemeente. Het huwelijk zegt iets over het Evangelie. Het huwelijk laat iets van het Evangelie zien. Wanneer wij onze visie op het huwelijk verdraaien tot iets dat lijnrecht staat tegenover wat God ons vertelt over ons en over Zichzelf, dan veroorzaken we schade. We schaden de boodschap van het Evangelie. We schaden de Naam van Christus.

Opnieuw, het is een valse aanname, de veronderstelling dat er zondige praktijken kunnen zijn die niemand schaden. Ze schaden de mensen die zich ermee inlaten en ze schaden de boodschap van het Evangelie.

Meer toerusting