5 augustus 2020

Vervulling vinden in de armen van een ander

Toen ik mijn verhaal begon te delen, had ik er geen idee van dat er zoveel mensen zich in mij zouden herkennen en ze naar mij toe zouden komen voor hulp. Ik ben getrouwd, voorganger en iemand die homoseksuele gevoelens ervaart.

Sinds de eerste keer dat ik iets deelde over mijn strijd, heb ik honderden e-mails ontvangen van mannen en vrouwen van over de hele wereld die in wezen dezelfde vraag stelden: hoe? Hoe kan ik – als volgeling van Jezus Christus – leven met homoseksuele verlangens naar intimiteit? Hoe ga ik met de bijna verlammende eenzaamheid en hopeloosheid om die ik elke dag voel rond mijn seksualiteit?

Terwijl ik erover twijfelde of ik hier wel meer over wilde delen, bezorgd als ik was over een nieuwe golf van berichten, keek mijn vrouw – ze zag de angst op mijn gezicht – me van de andere kant van de woonkamer aan. Een prachtig moment van eenheid volgde: hardop zeiden we samen een bijbelvers op dat we hadden uitgekozen om ons te herinneren op momenten als deze:

Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade (Handelingen 20:24).

Dus, als je een christen bent die dezelfde homoseksuele gevoelens ervaart, zijn hier vier waarheden waarvan ik geloof dat ze je helpen de goede strijd te strijden en te bloeien in je geloof in Jezus.

Het gras is niet groener bij de buren

Als het gaat om seksualiteit, hebben wij allemaal gezondigd en missen we de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23). Je zou ook kunnen zeggen, niemand is echt ‘rechtvaardig’, nee, zelfs niet één (Romeinen 3:10). De satan houdt ervan om christenen die homoseksuele gevoelens ervaren te vertellen dat zij wel heel in het bijzonder verdorven zijn. Dat God, zo wreed als Hij is, je geplaatst heeft in een zondige strijd die moeilijker is dan die van anderen.

Hoe moeilijk je situatie ook mag lijken, je moet weten dat Christus je niet oproept om, meer dan anderen, je verlangens op te geven of op te offeren. Sam Allberry herinnert ons eraan:

Sinds ik open ben over mijn eigen ervaringen met homoseksualiteit, hebben een aantal christenen zoiets als dit gezegd: ‘Het Evangelie lijkt me moeilijker voor jou dan voor mij’, alsof ik meer moet opgeven dan zij. Maar het feit is dat het evangelie alles van een ieder van ons vraagt. Als iemand denkt dat het Evangelie op de een of andere makkelijke manier een plekje in hun leven heeft gekregen, zonder grote veranderingen in hun levensstijl of ambities te veroorzaken, dan is het zeer waarschijnlijk dat diegene Jezus helemaal niet is gaan volgen (citaat: Is God Anti-Gay?, pag. 10).

Als predikant zie ik veel seksuele gebrokenheid bij mensen. Dagelijks word ik eraan herinnerd dat eenzaamheid niet door een huwelijk wordt opgelost, intimiteit niet wordt vervuld door geslachtsgemeenschap, en dat verlangen niet wordt bevredigd in de armen van een ander.

Of je nu homo of hetero bent, gehuwd of ongehuwd, alleen of in een relatie, iedereen heeft te maken met seksuele en emotionele onvrede en onvervulde verlangens. We ervaren allemaal seksuele gebrokenheid. Als het op seksualiteit aankomt, is het gras niet groener bij de buren.

Je hebt de hele gemeenschap nodig

Als je je homoseksuele gevoelens gaat doden (Kolossenzen 3:5), dan moet je weten dat je hier een steunende, waarheidsgetrouwe, Christus-zoekende gemeenschap om je heen voor nodig hebt. Zoals Paul Tripp zegt: ‘Je wandel met God is een project van de gemeenschap.’

God heeft geen blijvende voorziening gemaakt voor je strijd tegen homoseksuele verlangens los van de plaatselijke gemeente. We heroriënteren onze levens rondom het evangelie door regelmatig samen te komen met andere christenen (Hebreeën 10: 23-25). De kogels van genade die je nodig hebt om homoseksuele verleidingen ter dood te brengen, worden je beschikbaar gesteld via de op Christus-gerichte gemeenschap.

Eén van de belangrijkste manieren waarop God de genade zal schenken die je nodig hebt, is door je gaven te gebruiken (1 Petrus 4:10). Persoonlijk ben ik het meest geneigd om in zonde te vallen als ik me verveel en te veel energie heb om dingen te doen die niet gericht zijn op God. Mijn verleidingen hebben de minste macht als ik dienend werk doe en enthousiast betrokken ben bij datgene waarvoor God mij heeft geroepen.

Als je elke avond je hoofd op je kussen legt als iemand die is uitgewrongen in dienst van Christus, zal je meer de dingen van de Geest bedenken, dan de dingen van het vlees. Je genegenheden (de dingen van het vlees) zullen zo veranderen dat je jouw leven, vrede en identiteit steeds meer vindt buiten homoseksuele gevoelens, en juist in de Geest (Romeinen 8: 5-6). En als het gaat om het doden van de dingen van het lichaam (Romeinen 8:13), heb je daar je mede-gelovigen bij nodig.

Neem je wapens op

Als je echt een totale aanval op je homoseksuele gevoelens wilt lanceren, neem dan je wapens op. Gods krachtigste wapens bevinden zich in de harten van mensen om je heen. Belijd elkaar de overtredingen (Jakobus 5:16). Het belijden van je zonden is als het gebruiken van een portofoon, waardoor je de mensen om je heen inlicht over de precieze locatie die met genade moet worden gebombardeerd.

Zeker, sommige mensen reageren er misschien niet goed op wanneer je je zo kwetsbaar opstelt, maar zoals Spurgeon zei: ‘Als iemand slecht over je denkt, heb dan goede moed; hij denkt niet slecht genoeg.’ Het is beter om je richting sommige mensen kwetsbaar op te stellen en niet door iedereen volledig omarmd te worden, dan jezelf nooit volledig aan iemand te laten zien en daardoor nooit echt helemaal omarmd te worden.

Ik stel voor dat je begint met je verhaal te vertellen aan een betrouwbare, door het Evangelie vervulde vriend(in). Als je te bang bent om het persoonlijk te doen, schrijf dan een brief. Maar geliefde, we zijn vaak zoveel zwakker dan we vermoeden. Je bent soms misschien maar vijf minuten verwijderd van het vallen in de zonde. Het is echt tijd om je wapens op te nemen.

Vervul je verlangens

Vechten tegen je homoseksuele verlangens is slechts het begin. Het echte roeping van een christen is om je verlangens ten volle vervuld te zien worden.

Onze verlangens geven ons van nature geen vrede zolang ze niet zijn vervuld. Daarom is het onze plicht en vreugde om ze vervuld te zien worden in Jezus Christus (Psalm 107: 9). Geef jezelf volledig over aan het vervullen van je verlangen naar intimiteit. Niet door je te richten op sterfelijke mensen (want elke praktiserende homoseksueel kan getuigen dat hun relatie uiteindelijk niet bevredigend is). Maar door je te richten op de onsterfelijke mens: Christus zelf.

John Piper heeft gezegd: ‘Theologie kan de biologie overwinnen.’ Stap daarom iedere morgen uit bed met één hoofddoel: om verliefd te worden op Jezus Christus. Lees zulke heldere, mooie, schitterende boeken over God dat de aantrekkingskracht van hetzelfde geslacht naar de achtergrond verdwijnt. Luister naar preken die je ogen openen met zo’n genade en kracht dat je God ziet (Mattheüs 5:8) en de gedachte om dan ergens anders naar te kijken zou hetzelfde zijn als dat je naar je veters staat te staren terwijl je op de top van de Mount Everest bent. Span je dus altijd tot het uiterste in om God te zien.

Als je een christen bent die homoseksuele aantrekkingskracht ervaart, herinner jezelf er dan voortdurend aan dat de oplossing voor eenzaamheid alleen in God ligt (Psalm 63: 1-2), intimiteit alleen in God vervuld wordt (Psalm 63:3-5) en je verlangens worden inderdaad alleen vervuld in de armen van een Ander (Psalm 63:6-8).

Deel je verhaal

Toch denk je misschien: ik zal mijn worstelingen nooit met iemand kunnen delen. Geloof me, ik ken dat gevoel maar al te goed. Het kostte me twintig jaar om uiteindelijk mijn worsteling met andere gelovigen te delen. Jezus gaf ons de opdracht om de kosten te berekenen voordat we hem volgen (Lukas 14:28-33). Open zijn over je seksuele aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Je homoseksuele verlangens aan het licht brengen, zal je op duizend verschillende manieren beïnvloeden, en sommige daarvan zullen ongelooflijk pijnlijk zijn.

Maar het is het waard. Christus zal het krachtigst zichtbaar worden in je zwakheid (2 Korinthiërs 12:9). De christelijke levenswandel komt pas echt goed op gang wanneer we ons er actief voor inzetten. Dat we zelf minder en Christus meer zal worden (Johannes 3:30).

Voor de christen die zich aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht, is het mijn vurige verwachting en hoop dat, terwijl je anderen uitnodigt in deze strijd, je je helemaal niet zult schamen. Maar dat Christus nu en altijd zal worden geëerd in jouw lichaam – of dat nu door het leven is of door de dood (Filippenzen 1:20).

Meer toerusting