Lengte: 2:01 / Bekeken: 713 x

Gemaakt naar het beeld van God

De mens is gemaakt naar Gods beeld. Wat betekent dat? Het betekent dat de mens een geestelijk wezen is. God ademende hen de adem van het leven in. Het betekent dat de mens verstand heeft. Het betekent dat de mens creatief is. Het betekent dat de mens verantwoordelijk is.

Als je deze dingen bij elkaar optelt, heb je eigenlijk het antwoord op de vraag: Wat is het verschil tussen ons en al het andere dat God schiep? Wat is het verschil tussen mij en de dieren die God schiep? Wat is het verschil tussen mij en het plantenleven dat God schiep?

Redelijk, creatief en verantwoordelijk. Dat wil het zeggen om naar Gods beeld geschapen te zijn.

Het betekent dat wij inherente waarde hebben, inherente waardigheid, omdat we gemaakt zijn naar Gods beeld. En wanneer we deze waarheid begrijpen, begrijpen we waarom het zo verkeerd is als we onze eigen weg kiezen, God proberen te negeren, en leven volgens een ethiek waarin de mens centraal staat, in plaats dat we leven volgens de ethiek die we van God ontvangen.

God is Degene Die bepaalt wat waarheid, schoonheid en goedheid is. Als beelddragers van God streven wij naar waarheid, schoonheid en goedheid. Niet met eigen doelen voor ogen, maar met het doel waartoe we geschapen zijn: als beelddragers van de ene ware God.

Meer toerusting