4 augustus 2021

Jouw leven is niet saai

Soms hebben we een goede dosis realiteit-therapie nodig – een herinnering dat de werkelijkheid veel wilder en mooier is dan we vaak beseffen.

We hebben de vreemde neiging om ons eigen bestaan, het bestaan van anderen en de wereld waarin we leven als vanzelfsprekend te beschouwen. Alsof dat gewoon alledaagse feiten zijn. Alsof het leven op een gigantische bol die draait op 1600 km per uur, terwijl je rond een gigantische vuurbal draait op ongeveer 108.000 kilometer per uur, in een zonnestelsel dat rond de Melkweg reist met meer dan 805.000 kilometer per uur en de Melkweg zelf door de ruimte raast met meer dan 2 miljoen kilometer per uur, gewoon een soort huhum is. Alsof de echte opwindende actie plaatsvindt op Facebook of Fortnite.

Nee, we moeten ons hoofd uit onze virtuele wereld van eigen vermaak trekken en onthouden wat echt is – wat adembenemend, glorieus echt is. Laat me proberen je geheugen op te frissen door slechts een paar verbluffende dingen over jou te vertellen.

Jij bent hier!

Ten eerste ben jij hier. Wanneer was de laatste keer dat je daar echt over hebt nagedacht? Je bent hier! En je bent hier omdat God je hier wil hebben – ongeacht de omstandigheden rondom jouw geboorte, hoeveel of weinig anderen jou hebben gewaardeerd, jouw mogelijkheden of handicaps, hoe liefdevol andere mensen jou hebben behandeld of hoe vreselijk ze jou hebben misbruikt, wat voor soort zondaar je was of hoe lang je dat was. Je bent hier omdat God hier en nu voor jou koos.

Je bestaat omdat God wilde dat jij bestond (Handelingen 17:26-28). En als een christen heeft God ervoor gekozen om jou zijn kind in Christus te maken. Hij begon van jou te houden als de Zijne nog voordat het universum zoals wij het kennen bestond (Efeze 1:3-6). En God volgt jou elke dag van je leven met goedheid en goedertierenheid (Psalm 23:6) – ja, elke dag – en Hij zal je buitengewoon overvloedig zegenen boven alles wat jouw bijzondere maar nog steeds relatief beperkte verbeeldingskracht tot nu toe heeft ontvangen (Efeze 3:20).

Dat is jouw realiteit. Geloof je dat? Ik bedoel, geloof je dat echt? Niet zomaar als een theologisch feit, maar als iets dat je soms de adem beneemt en je benen een beetje wiebelig laat worden. Raakt het je ooit dat je Gods idee en Gods schepping bent – dat Hij bedacht heeft dat jij bestaat?

Raakt het je ooit dat je Gods idee en Gods schepping bent – dat Hij bedacht heeft dat jij bestaat?

Er is veel meer in je bestaan dan lunch, voetbaltraining, Netflix en dat in te leveren verslag. Er is veel meer dan die verbroken relatie, de verkiezingen, pensioengeld en de Zara of Zalando. Ja, zoals Jezus zei, jouw ‘leven is meer dan het voedsel en [jouw] lichaam meer dan de kleding’ (Lukas 12:23). Zo veel meer.

Je leeft!

Laten we nu eens even een moment stilstaan bij de verbazingwekkende waarheid dat je dit ding genaamd ‘leven’ hebt. Waar heb jij jouw leven vandaan? Je hebt het van God gekregen (1 Korinthe 7:17). Je leeft? Begrijp je wel wat dat betekent? Nee, dat doe je niet – en ik ook niet!

Geen enkel menselijk wezen heeft precies kunnen definiëren wat het leven is; we weten alleen dat het leven is. Wetenschappelijke definities van wat het leven is, zijn in feite slechts beschrijvingen van hoe levende materie verschilt van niet-levende materie en hoe levende materie zich gedraagt. We weten misschien veel over wat het leven doorgeeft, wat het ondersteunt en wat het beëindigt. Maar we kunnen de essentie van het leven, dat mysterieuze ding dat leven is, niet vastleggen. En dat komt omdat al het leven komt van Het Leven (Johannes 14:6), dat enige Grote Existentiële Feit (Exodus 3:14).

Weet je wel hoe zeldzaam je als levend wezen bent? Leven in het fysieke, waarneembare universum is heel, heel, heel, heel zeldzaam. En dat is een dramatisch understatement. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te kunnen leven zijn zo beperkend dat het verre van waarschijnlijk is dat andere intelligente wezens in de kosmos bestaan. Het is niets minder dan een wonder dat elk leven, om nog maar te zwijgen van intelligent leven, ook maar ergens bestaat.

En jij – statistisch gezien zou je niet kunnen bestaan. De onberekenbare miljarden sperma en eicellen in combinatie met de niet te overziene miljarden omwentelingen en bochten in de loop van de geschiedenis van de mensheid, waarin van alles had kunnen resulteren in het feit dat je helemaal niet hier was, maken het niets minder dan een wonder dat jij bent. Jij, als levend wezen, bent zó zeldzaam en als een statistische waarschijnlijkheid zó onwaarschijnlijk, dat we nauwelijks kunnen beginnen het wonder van jouw bestaan te begrijpen. Je leeft, omdat God, tegen alle obstakels en kansen in, je leven gaf.

Je hebt een brein!

En als we het over begrijpen hebben: van die ontzettende kleine fractie materie in het universum dat leeft, ben je van de meest zeldzame soort vanwege je hersenen. Dat ding in je hoofd dat je in staat stelt om dit nu te lezen en erover na te denken. Je brein is het meest complexe ding dat ooit in het materiële universum is ontdekt. Niets anders komt zelfs in de buurt.

We praten vaak in klinische termen over de hersenen alsof het gewoon een normaal, vanzelfsprekend feit is. Maar het is geen normaal, feitelijk iets. Het is een wonder van materie. Via een ongelooflijk ingewikkeld zenuwstelsel controleren je hersenen je visuele (zicht), auditieve (horen), gustatoire (smaak), olfactoire (geur) en somato sensitieve systeem (aanraking), je evenwicht (balans), spijsvertering, cardiovasculair systeem, pulmonair systeem, epidermale (huid) systeem, immuunsysteem en een hele reeks andere systemen. En je hersenen faciliteren dat allemaal tegelijkertijd, zodat je kunt leven en over andere dingen kunt nadenken en andere dingen kunt doen.

En wat voor soort dingen zijn die ‘andere dingen’? Het slijpen van brillenglazen op recept en het bouwen van wolkenkrabbers en het beheren van kranten en het kiezen van een goede basisschool en het ontwerpen van spaceshuttles en het deelnemen aan interculturele evangelisatie en het bereiden van heerlijke maaltijden en het ontwerpen van een landschap en het programmeren van computersoftware en het installeren van binnenleidingen en het vertalen van Bijbels en het installeren van keukenkasten en coachen van jeugdvoetbalteams en schilderen met olieverf op doek en het planten van 500 hectare tarwe en lesgeven over Engelse literatuur aan studenten en het installeren van waterputten in droge streken en het uitvoeren van farmaceutisch onderzoek en het samenstellen van partituren voor een symfonieorkest en kerken planten en het monitoren van de inkopen en uitgaven van de supermarkt en het schrijven van een moeilijke e-mail en het organiseren van een openbare bibliotheek en het repareren van auto’s en het plannen van handige locaties voor tankstations en verstoppertje spelen met kinderen en het plaatsen van een satelliet in de baan om de aarde en het maken van GPS-kaarten die met u praten terwijl je rijdt en componeren van een sonnet en aanleggen van de pijlers voor een hangbrug in diep oceaanwater en memoriseren van de Schrift in je geheugen. Deze en honderd miljard ‘andere dingen’ zijn het resultaat van het menselijk brein – zoals die van jou.

Wie je bent

Dit is slechts het topje van de ijsberg van de ontzagwekkende realiteit van je bestaan. Laat je gedachten hierover gaan en geef jezelf de tijd om na te denken over het verbazingwekkende gegeven wat het is om te leven en bewustzijn te hebben in deze ongelooflijke wereld.

Laat niet het sombere en schrikbarende commando je gedachten leiden. Sta niet toe dat je zwakheden, ontmoedigingen, zonden of gebreken je lucht vertroebelen. Dit zijn realiteiten, maar het zijn ondergeschikte, vervagende realiteiten. Werp wat moet aan het kruis, maar trek je omhoog en sta boven introspectie. Onthoud eens een tijdje dat je bestaan – en de wereld – wilde dingen, ontzagwekkende en wonderbaarlijke dingen zijn (Psalm 139:14). En onthoudt Wie ze allemaal draagt ‘door Zijn krachtig woord’ (Hebreeën 1:3).

Je bestaat omdat God je wilde laten bestaan en je bent wie je bent, wat je bent, hoe je bent, waar je bent, en wanneer je bent omdat God je heeft gemaakt (Johannes 1:3), je in de moederschoot weefde (Psalm 139:13), je geroepen heeft om de Zijne te zijn (Johannes 10:27; Romeinen 8:30) en je een leven heeft gegeven om te leven (1 Korinthe 7:17). Dit bezielt je hele leven – het goede en kwade, het zoete en bittere, de gezondheid en verdrukking, de welvaart en armoede, de troost en het lijden – met een onpeilbare waardigheid, doel en glorie.

Meer toerusting