Beste bezoeker, dit is een beta-versie van onze nieuwe website. Meer informatie

Liederen

Muziek is een prachtige gave van God met als doel om Hem te verheerlijken en Zijn gemeente te dienen. Om die reden hoopt Geloofstoerusting vanaf 2018 in toenemende mate (voornamelijk) Nederlandstalige liederen beschikbaar te maken voor jong & oud.

De dynamiek, diepte en veelkleurigheid van de Bijbel en in het bijzonder de Psalmen spoort ons aan om die inhoud ook in nieuwe liederen te vertolken. We moedigen je aan om de liederen in het gezin, op school, in vriendengroepen, op verenigingen zowel binnen als buiten de kerken te gebruiken. Om zo met oude en nieuwe liederen God te verheerlijken, Jezus te volgen en de naaste te dienen.

Om het hart van het Evangelie. Zing je mee?

Marcel Vroegop

De schepping
Gerco Guijt, Marcel Vroegop en Bernhard Slijkhuis

God als de Schepper en Onderhouder van alles wat leeft, dat is de kern van dit lied. Het refrein vertolkt de lof aan God ‘U bent de Enige, Die het leven geeft’. In de coupletten wordt door gebruik te maken van contrasterende voorbeelden bezongen hoe veelkleurig en schitterende Gods schepping is. Het is echter niet de bedoeling om je oog alleen te laten vallen op de schepping. Het refrein richt je oog omhoog naar de God van deze schepping. Al zingend belijden we dat God de Schepper én Onderhouder is van wat Hij gemaakt heeft, Hij is de Bron van het leven.

Download hieronder een PDF-bestand van de bladmuziek
De schepping (leadsheet – toonsoort D – 2018/1)
De schepping (leadsheet – toonsoort Es – 2018/1 – origineel)Levend water
Gerco Guijt, Marcel Vroegop en Bernhard Slijkhuis

Dit lied is ontstaan naar een idee van Living Waters – Keith & Kristyn Getty. Levend water bezingt de oproep van de Heere Jezus om tot Hem te gaan met al onze zonde, leegte, vermoeidheid en gebrokenheid. Bij Hem alleen is de bron van eeuwig leven. Niet alleen in Jesaja 55 lezen we nodiging van God om je dorst bij Hem te lessen. Ook in Johannes 7 lezen we de nodiging van Jezus: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ En in Openbaring 22 sluit de Bijbel af met: ‘De Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.’ Die Bijbelse inhoud wilden we graag met deze Nederlandstalige variant vertolken. Jouw zonde, tekort, dorst en leegte is dé reden bij uitstek om tot Hem te gaan. Ga er van zingen!

Download binnenkort een PDF-bestand van de bladmuziek (versie – februari ’18)No Turning Back
Irene Roth, Wouter Schalkoort, Marcel Vroegop en Bernhard Slijkhuis

Meer informatie volgt …

Download binnenkort een PDF-bestand van de bladmuziek (versie – februari ’18)