25 maart 2022

Opwekking in de gemeente:
Bijbels of utopisch verlangen?

door: Redactie

Tags: , , ,

Gods Woord is levend en krachtig en biedt hoop, onderricht en bemoediging voor ieder die zich geroepen weet om mee te bouwen aan de gemeente van Jezus Christus.

Aan geestelijk leiders is een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd om de gemeente volgens bijbelse principes te leiden. In de praktijk van het gemeenteleven ervaren zij hun roeping als een verantwoordelijke taak. Er is behoefte aan ontmoeting, bemoediging en toerusting.

Om die reden organiseren Hart voor de gemeente en Geloofstoerusting op DV vrijdag 25 maart een toerustingsdag voor voorgangers, leiders en theologiestudenten. Het thema is Opwekking in de gemeente: Bijbels of utopisch verlangen?

In drie lezingen bespreken prof.dr. W.(Wim) van Vlastuin en prof.dr. H.(Henk) van den Belt de noodzaak en (on)mogelijkheid van opwekking in deze tijd. Tijdens de toerustingsdag is er veel ruimte voor onderling gesprek en gebed.

Voor meer informatie en aanmelden voor deze studiedag: hartvoordegemeente.nl

 

 

Meer toerusting