Lengte: 3:35 / Bekeken: 751 x

Waarom is theologie belangrijk? Is Jezus niet genoeg?

Ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden een boek las van een auteur die een bepaalde gedachte nogal opdrong. Jezus is alles wat we nodig hebben en Jezus is genoeg. We hebben niets anders dan Jezus nodig. We hebben die mooie formulieren over Jezus niet nodig. En al dat kerkelijke, theologische gemijmer is overbodig, we hebben gewoon Jezus nodig.

Waar gaat het over?

Een dergelijk betoog kan oppervlakkig gezien heel geestelijk klinken. Ik bedoel, wie zal het met deze stelling oneens zijn? Welke christen zal er nu zeggen dat we Jezus niet nodig hebben? Natuurlijk hebben we Jezus nodig! Natuurlijk is Jezus genoeg, natuurlijk is Jezus voldoende. Maar als je een beetje doorvraagt, slaat het eigenlijk nergens op. Want als we zeggen dat Jezus genoeg is, of dat Jezus alles is wat we nodig hebben, dan is de volgende vraag wat nu eigenlijk maakt dat Hij alles is wat we nodig hebben. Of als Jezus alles is waar het in het christendom over gaat, wat is dan datgene over Jezus waar we willen dat alles over gaat?

Geen theologie = geen Jezus

Zodra je iets zegt over Jezus, “Nou, het is dankzij wat Hij deed aan het kruis” of “het is vanwege de opstanding”, of “het is omdat Hij zoveel van ons houdt”, of “vanwege zijn onderwijs”, zodra je een vraag beantwoordt kom je op het terrein van de theologie. Dus als mensen denken: “Ik wil Jezus, geen theologie”, hebben ze geen van beiden. Want je kan Jezus niet hebben en zonder dat je enige feiten over hem weet.

Als ik je vertel hoeveel ik van mijn vrouw houdt, en je zegt dan “Vertel me eens hoe lang ze is?”, en ik zeg “ik zou niet weten”. “Nou, welke kleur zijn haar ogen dan?”, en dan zeg ik “Nou, ik ben niet zo van die dingen over haar”, dan zou je je niet alleen afvragen hoe veel ik nu echt van haar houd, je zou je kunnen afvragen of ik haar überhaupt wel uit een groep mensen kon herkennen.

Ken je Hem echt?

Het lijkt erop dat ik niks over haar weet, ik lijk de eigenschappen en feiten niet eens te kennen. Ik spreek slechts in algemene vaagheden. Hetzelfde is waar met betrekking tot Jezus. We kunnen spreken in allerlei geestelijke clichés over hoe veel we van Hem houden. Maar we hebben theologie nodig om uit te leggen wie Hij is, de God-Mens. Wat deed Hij aan het kruis, in Zijn dood en opstanding? Wat betekent het voor Hem om aan Gods rechterhand te regeren, om de tweede Persoon van de Drie-eenheid te zijn, om terug te komen om de levenden en de doden te oordelen, om de Heilige Geest te sturen om zo met ons te zijn in deze wereld, al deze dingen vallen binnen de theologie.

Er is dus geen Jezus zonder een aantal theologische eigenschappen en een aantal duidelijke in- een aanvullingen wat we nu bedoelen over Jezus. En Hij heeft het ons Zelf uitspraken geleerd als “Als u niet gelooft dat Ik het ben”, “Als je niet gelooft dat ik gekomen ben van de Vader” en al dat soort grote beweringen, de ‘Ik ben’-uitspraken in het Bijbelboek van Johannes. Jezus zou geen geduld hebben met mensen die zeiden “Ik wil gewoon Jezus, U, en ik ben niet geïnteresseerd in het leren over U en in wat voor Messias U bent”. Nee, als we Jezus willen hebben, hebben we ook theologie nodig.

Meer toerusting