19 juni 2023

Doxology: The Goal of Knowing God

door: Redactie

Tags:

Al enkele jaren organiseert Geloofstoerusting in samenwerking met Tyndale Theological Seminary en Hart voor de gemeente een conferentie voor theologische verdieping. Ook dit jaar komen we twee dagen bij elkaar in Hebron Missie te Amerongen. We zijn dankbaar dat Jim Hamilton, Matt Boswell, Henk van den Belt, Oscar Lohuis, Derek Bass en David Sandifer bereid zijn om een lezing of overdenking te verzorgen.

Deze conferentie is bedoeld om predikers, leiders en allen die interesse hebben verder te helpen en te bemoedigen. Het is een conferentie waarin Christus en het evangelie centraal staan en die in de eerste plaats gericht is op duidelijkheid over het evangelie, met als hoogtepunt de centraliteit van het evangelie voor alles in het leven en de bediening.

Deze tweedaagse conferentie helpt ons het doxologische doel van onze verlossing in Christus te proeven en te zien, hoe bijbels en theologisch (d.w.z. christologisch) denken noodzakelijkerwijs uitmondt in een leven van lofprijzing (d.w.z. doxologie). Hoewel het in zekere zin waar is dat het hele leven voor de christen aanbidding moet zijn, wil deze conferentie de christen – in het bijzonder predikers en leiders – helpen een leven van lofprijzing (doxologie) te cultiveren. Ons in alle omstandigheden verheugen in onze Drie-enige God vloeit voort uit het werkelijk kennen van God door Zijn Zoon, door de Geest, zoals geopenbaard in Zijn Woord.

De focus tijdens deze conferentie ligt op predikers en leiders, maar andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. We hebben afgelopen conferenties de ‘mix’ van bezoekers enorm gewaardeerd. Zoek je theologische verdieping en toerusting dan is deze conferentie een ‘must go’!

De conferentie zal in het Engels worden gehouden, maar voor ieder die dit wil, is er de mogelijkheid om via een audio device een Nederlandse vertaling te ontvangen (opgave hiervoor bij aanmelding). De bijdragen van Henk van den Belt en Oscar Lohuis zullen in het Nederlands zijn.

Meer informatie en aanmelden: predikersenleiders.nl

Meer toerusting