1 maart 2019

Wij willen Jezus zien!

Gemeenteleden hadden in hun kerk eens aan de preekstoel een groot vel papier opgehangen. Daarop stonden deze woorden: “Heer, wij willen Jezus graag zien” (Joh.12:21).

Dat gebeurde in Engeland, ergens in de 19e eeuw. Maar dat verlangen kun je net zo goed vandaag voelen. Als een roep, een schreeuw… Wij willen Jezus zien! Dus geen mooie praatjes, geen ingewikkelde theorieën, flitsende presentaties of entertainment – dat zijn maar doekjes voor het bloeden. De wonden zijn te diep. Er loopt bloed uit de kerk, liters. Het SCP rekende het voor ons uit: Gemiddeld verlaten 276 mensen per dag de kerken in Nederland. Goede marketing of een rampenplan helpen hier niet. Wij hebben Jezus Zelf nodig.

Apple en Samsung

Wij willen Jezus zien! In ons eigen hart, in ons eigen leven. Want het is niet echt makkelijk, leven in de 21e eeuw. Apple en Samsung leggen beslag op onze tijd en ons hart. Het is zoveel makkelijker om naar het licht van je smartphone te staren dan naar het Licht van de wereld.

Wij willen Jezus zien! Omdat we zo moe zijn. Aan het begin van dit millennium verdubbelde het aantal Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar met een burn-out. Jongeren zijn moe van het presteren, buiten de kerk, maar ook daarbinnen? En vooral moe van de zinloosheid. “Jonge mensen vragen zich af waar alles toe dient, waar we mee bezig zijn en waarom we onszelf moeten uitputten”, zegt de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Hij lijkt goed aan te voelen wat er leeft onder jongeren. En alleen praten helpt niet tegen zo’n diep gevoel van zinloosheid. We hebben Jezus nodig! Hij die zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

Wij willen Jezus zien! In de Bijbel. Dat de Levende Jezus erdoor spreekt – want waarom zou je er anders in lezen? De Goede Herder Zelf hebben we nodig! Hij die de weg kent, in de wereld en in ons hart. De Man over wie C.H. Spurgeon zei: “Hij is niet maar een herinnering, Hij is een voortdurend bestaand Persoon Die jouw gebeden zal horen en verhoren. Je kunt nu gelijk tot Jezus gaan als tot een levende en aanwezig zijnde Vriend.”

Niet afstandelijk

Is er een andere hoop voor ons en voor de kerk dan deze hoop? Jezus is de Levende, de Opgestane! Maria zat aan Zijn voeten, Johannes sprak met Hem als met een vriend, Zacheüs at met hem – en zou Hij naar zondaren vandaag dan ineens koud, lomp en afstandelijk doen? Hij is hier en nu aanwezig. Je kunt Hem aanspreken (ook vanachter je smartphone). Heere Jezus, wij willen U zien, U alleen hebben we nodig! Red ons en breng Uw leven in ons en in de kerk. Anders bloeden we dood.

Deze column is eerder gepubliceerd door het Landelijk Contact Jeugdwerk. Gertjan de Jong is medewerker bij jongerenorganisatie LCJ.

Meer toerusting