28 september 2020

Vijf waarheden die vijf leugens ontmaskeren

De manier waarop wij reageren op een boodschap is afhankelijk van wie het komt. Laat me je een voorbeeld geven. Als een wildvreemde naar mij toekomt op straat en zegt: ‘Geef me even de sleutels van je auto. Ik wil even wat geld uit je dashboardkastje halen.’ In dat geval zou ik waarschijnlijk naar hem kijken alsof hij gek is en weglopen. Maar als mijn vrouw naar mij toe zou komen met hetzelfde verhaal zou ik haar zonder enige twijfel de sleutels geven. We luisteren verschillend afhankelijk van wie er spreekt.

Nog een voorbeeld. Als een van mijn goede vrienden erop aan zou dringen dat ik mij echt moet onderwerpen aan zijn perfecte autoriteit over mijn hele leven, zou ik waarschijnlijk naar hem kijken alsof hij gek is en wat nieuwe vrienden gaan zoeken. En het zou op zich logisch zijn om daar zo op te reageren. Maar wat als God Zelf precies dat tegen me zegt?

2 Timotheüs 3:16 zegt: ‘Heel de Schrift is door God ingegeven.’ Dat is niet het volledige vers, maar alleen die zeven woorden zeggen al zoveel, dat je er levenslang op zou kunnen mediteren. Het feit dat de woorden van de Bijbel de woorden van God Zelf zijn is veelbetekenend. En ik denk dat die zeven woorden ‘Heel de Schrift is door God ingegeven’ ons helpen om te vechten tegen de leugens die we soms geloven over de Bijbel. Ik wil er 5 bekijken.

Omdat de Schrift door God is ingegeven is het niet: Een mening

Velen van ons behandelen de Bijbel als een boek vol suggesties of een verzameling wijze uitspraken. Het zou prima zijn om de Bijbel op deze manier te behandelen als het simpelweg een boek vol citaten zou zijn dat door iemand bij elkaar geraapt is. We zouden er doorheen kunnen bladeren en dan markeren wat ons aanstaat. Maar dat is het niet.

God heeft geen ‘meningen’. Hij is God. Alles wat Hij denkt is waarheid.

God heeft autoriteit over elke levende ziel en wanneer Hij geboden geeft, zijn het niet slechts suggesties. Het zijn geen meningen waarvan we kunnen kiezen of we ze aannemen of niet. God heeft geen ‘meningen’. Hij is God. Alles wat Hij denkt is waarheid.

Omdat de Schrift door God is ingegeven is het niet: Ouderwets

Vandaag de dag praten veel mensen over de Bijbel als een oud boek met oude perspectieven die we zo snel mogelijk achter ons moeten laten. Voor hen is het vaak beledigend en in sommige gevallen zelfs ronduit immoreel. Anderen zeggen: ‘Het is oud – pak ervan wat je nodig hebt, maar neem het niet al te serieus.’

Gods waarheid vervalt niet. God is geen mens die beïnvloed wordt door een culturele setting. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Bijbel is oud en is geschreven in verschillende culturen, maar al die waarheid is net zo waar vandaag. Het is dus niet onze taak om de zaken die ons niet liggen of waarvan wij denken dat het immoreel is, te negeren. Onze taak is om te lezen wat God heeft gezegd, uit te vinden wat het voor ons betekent, en ons eraan te onderwerpen.

Omdat de Schrift door God is ingegeven is het niet: Enkel informatie

Sommigen van ons houden van theologie om de verkeerde redenen. We gaan naar de Schrift zodat we dingen kunnen leren en er iets dieps bij voelen. Wanneer je de Bijbel leest is het niet slechts een geschiedenisboek, of enkel een boek van wijsheid, of enkel een boek vol verhalen. De Bijbel is die dingen, maar nooit enkel die dingen. Wanneer je gaat zitten met het Woord, ontmoet je God. Lees Gods Woord nooit zonder je die realiteit te beseffen. God spreekt. Luister.

Omdat de Schrift door God is ingegeven is het niet: Saai

Ik denk dat dit waarschijnlijk het zondige perspectief is waar we allemaal wel eens schuldig aan zijn geworden. We willen de Bijbel niet lezen omdat het ons niet echt aangrijpt. Het houdt onze aandacht er niet bij. Ik zal slechts één ding zeggen: Hoe kan het saai zijn om God te zien!? Het is bewijs van onze zondige smaakpapillen. Het laat zien dat we verlangen naar de verkeerde dingen.

Laten we ons hiervan bekeren, Christus vertrouwen, en profiteren van het voorrecht om God te ontmoeten.

Omdat de Schrift door God is ingegeven is het niet: Zwak

Gods Woord is krachtig. Het was met Zijn Woord dat Hij het hele universum schiep. Hij zei: ‘Laat er zijn’ en het was er. Wanneer Jezus, God de Zoon, naar de aarde kwam was het Woord openlijk zichtbaar. Wanneer Hij sprak krompen demonen ineen, trokken winden en golven zich terug, vluchtten ziekten, en werden doden weer levend. Gods Woord is onvoorstelbaar krachtig.

Wanneer God Zelf spreekt zou het moeten veranderen hoe wij luisteren.

Het is door Gods Woord dat ieder van ons gered kan worden. God gebruikt Zijn krachtig Woord om bij koude dode harten in te breken en hen ogen te geven om Jezus te zien, die uit de doden opgewekt werd door Gods Woord. En het is door datzelfde Woord dat God Zichzelf aan ons blijft openbaren.

Het boek dat onaangeraakt op je plank ligt, is het Woord van de de almachtige God. Het is heilig, waar en onvoorstelbaar krachtig.

Wanneer God Zelf spreekt zou het moeten veranderen hoe wij luisteren.

Meer toerusting