7 september 2018

Neem niet genoegen met minder

Door de jaren heen komt het me vreemd voor hoeveel christenen rijkdom nastreven. Jezus waarschuwt dat het voor rijken moeilijk is om in de hemel te komen (Matth. 19:23) en Paulus waarschuwt dat allen die er naar verlangen om rijk te zijn zichzelf ruïneren en in de vernietiging storten (1 Tim. 6:9-10). Het is alsof we het niet geloven, of we denken dat we uitzondering op de regel zijn, of we denken dat Gods Woord niet echt betekent wat het zegt.

Maar Paulus meent wat hij zegt – verlangen om rijk te zijn is dodelijk. En er is meer. De sleutel naar dit gedeelte uit 1 Timotheüs 6 zijn deze woorden “Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.” (vers 6)

Wat is de bescherming tegen deze dodelijke effecten van geld?

Antwoord: een hart wat zich tevreden stelt in God.

Ben je diep voldaan in God, zodat deze voldoening – deze tevredenheid – niet in elkaar valt wanneer God beschikt dat je veel of weinig hebt. Als je weinig hebt, kan dat je tevredenheid in God verwoesten, doordat het ons het gevoel geeft dat Hij gierig is of onverschillig of krachteloos. Veel hebben kan onze tevredenheid in God verwoesten doordat het ons het gevoel geeft dat Hij overbodig is, of alleen op de tweede plaats komt, als helper en schat.

Wat is het geheim?

Het is geen onbelangrijk ding om te leren hoe we onze tevredenheid in God niet verliezen. Dit is de bedoeling van het leven – leven om te laten zien dat Hij geheel glorieus is. Dit is onder andere betoond in hoe volmaakt toereikend Hij is om, in de beste en de slechtste tijden, ons voldoening te geven in Hem zelf. Paulus heeft het geheim om dit te doen geleerd:

Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is  vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. (Fil. 4:11-13)

Paulus heeft geleerd om “tevreden te zijn.” Dit is de sleutel tot het juiste gebruik van geld in 1 Timotheus 6:5-10. “In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.” (Filippenzen 4:12). Wat was het geheim? Ik denk dat hij het noemt in het voorgaande hoofdstuk: “Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere” (Fillip. 3:8).

Met andere woorden, om het modern te zeggen,  wanneer de beurs omhoog gaat of hij een bonus krijgt zegt hij:  “Ik vind Jezus kostbaarder, waardevoller en meer voldoening gevend dan mijn toenemende hoeveelheid geld.” En wanneer de beurs of zijn loon omlaag gaat, zegt hij: “Ik vind Jezus kostbaarder, waardevoller en meer voldoening gevend dan alles wat ik verloren heb.” De glorie, de schoonheid, de waarde en de kostbaarheid van Christus is het geheim van de voldoening die voorkomt dat het geld hem regeert.

Geld geeft geen voldoening. Echt niet.

Geld geeft geen voldoening: “Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd, en wie de overvloed liefheeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig.” (Pred. 5:9). Velen zullen nu zeggen, “Het geeft wel voldoening. Mijn geld is een goede vriend. Het laat me niet in de steek. Ik heb een geweldig huis, twee auto’s, een goede privéschool voor mijn kinderen, een boot, een vakantiehuis, een goede levensverzekering, pensioenen en lijfrentes. Het zal niet mee gaan na mijn dood – als er dan iets is – maar het heeft me hier zeker niet in de steek gelaten.”

Echt?

Ik zet in op de schrijver van Prediker. Jij bent gemaakt voor de voldoening in God en geld verblindt jou voor dat doel. Je hebt diepe verlangens, ze komen op in de nacht, ze sluipen binnen als je alleen bent en ontmoedigd. Als je eerlijk bent weet je dat de dingen die je hebt verzameld niet het diepste verlangen van je hart kunnen vervullen. Je bent niet gemaakt om voldoening te vinden in bezit. En geen van die dingen kan de angst en de onrust voor ouder worden en de dood wegnemen. Nee, je houdt je zelf voor de gek. Het woord is waar: “Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd.”

George MacDonald heeft doorgedrongen tot de reden waarom onze haast onbereikbare zoektocht naar vreugde in het hebben van spullen niet werkt:

“Het hart van een mens kan niet sparen. Zijn brein of zijn hand kan dingen verzamelen en sparen, maar als het ding in het bezit is, heeft het hart het weer verloren en is het weer hongerig. Als een mens iets wil hebben, is het de Gever Die hij moet hebben… Daarom moet alles wat Hij maakt vrij in het hart van Zijn kind kunnen komen en erdoor kunnen gaan. De mens kan er alleen blij mee zijn als het voorbij gaat, kan alleen blij zijn met het bestaan van het ding, de ziel er van, de visie en de bedoeling ervan, niet met het ding zelf.”

Er is geen relatie tussen veel geld hebben en veel vreugde in dit leven hebben – of in het volgende leven. Als de Bijbelse wijze man zegt “Beter is…” bedoelt hij “diepere voldoening geeft…”

Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. (Ps. 37:16)

Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat met verwarring erbij. (Spr. 15:16)

Beter is een schotel groente waar liefde is, dan een gemeste os met haat erbij. (Spr. 15:17)

Met andere woorden, de sleutel naar vreugde in dit leven is niet rijkdom. Je kunt geen vreugde vinden in iets dat je verblindt voor de echte bron van vreugde. Jezus beschrijft Zichzelf, Zijn beloftes en Zijn koninkrijk – nu en voor eeuwig – herhaaldelijk als een relatie tot, een hoop op en een plaats van volkomen vreugde. Neem geen genoegen met minder.

Meer toerusting