1 april 2020

Hoe raak ik meer geworteld in Bijbelse theologie?

1. Onderzoek de Schriften aan de hand van thema’s

Hoewel je de Bijbel in de volle breedte en diepte moet bestuderen, kan het ook heel nuttig zijn als je al lezend in de Schriften thema’s op het spoor probeert te komen die in de hele Bijbel terugkomen. Als je bijvoorbeeld onderzoekt hoe thema’s zoals schepping en herschepping, sabbatsrust, koningshap, verbond en het wonen van God onder Zijn volk zich door de Schriften heen ontwikkelen, ontvouwt zich een wijds vergezicht op de heerlijkheid van God en het wonder van genade.

2. Ga net zo met het Oude Testament om als het Nieuwe Testament dat doet

Let tijdens het bestuderen van het Nieuwe Testament goed op hoe elementen uit het Oude Testament vervult, verduidelijkt, versterkt en soms ook vervangen worden. Door dat te doen zul je oog krijgen voor de eenheid van de Schriften, voor de eenheid van Gods zaligmakende bedoelingen door de hele geschiedenis heen en voor de vele facetten van het zaligmakende werk van Christus.

3. Verlies Jezus en het Nieuwe Testament niet uit het oog als je het Oude Testament bestudeert

Terwijl je het Oude Testament leest, moet je jezelf dingen afvragen zoals: “Op welke plek moet ik dit gedeelte plaatsen op de tijdlijn van de heilsgeschiedenis?”, “Hoe verwijst dit gedeelte naar Jezus?”, “Op welke manier vormt dit gedeelte een fundament voor het christelijk geloof?” of “Welke gedeelten van het Nieuwe Testament werpen licht op deze vragen?”

4. Bestudeer de boeken van de profeten van het Oude Testament

In de oudtestamentische profetenboeken is een schat aan Bijbels onderwijs te vinden over het leven, over het dienen in Gods Koninkrijk en over de uitnemendheid van Jezus Christus. Ze verdiepen ook onze kennis van God en wijzen heen naar het volbrachte verlossingswerk van God.

5. Lees goede boeken over Bijbelse theologie

Begin bijvoorbeeld met “The Goldsworthy Trilogy” van Graeme Godsworthy of met “Gods Big Picture: Tracing the Storyline of the Bible” van Vaughan Roberts. In het Nederlands is het boek “Zo is God” van D.A. Carson vertaald.

Meer toerusting