15 april 2020

Waarom kan een christen niet zonder Bijbelse theologie?

1. Bijbelse theologie leert een christen om zijn eigen verhaal te zien in het licht van Gods verhaal

Als christenen inzien dat Gods soevereiniteit over de hele geschiedenis gaat en dat Hij al duizenden jaren lang een groot heilsplan aan het uitwerken is, helpt dat hun om hun eigen verhaal in het juiste perspectief te plaatsen.

2. Bijbelse theologie leert een christen waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat

Bijbelse theologie geeft een totaalplaatje van de hele Bijbelse geschiedenis, van schepping tot herschepping. Als een christen inziet dat hij net als alle andere mensen in zonde ontvangen is maar dat hij nu op weg is naar de eeuwige vreugde van de gemeenschap met God en Zijn volk, zal dat volharding, hoop en vreugde geven te midden van strijd.

3. Bijbelse theologie laat een christen zien hoe de hele Bijbel één geheel vormt

Als je zomaar ergens in een Bijbelboek begint te lezen zonder dat je weet waar je dat gedeelte in de heilsgeschiedenis moet plaatsen, zul je waarschijnlijk in verwarring raken en ontmoedigd worden. Bijbelse theologie helpt christenen inzien op welke manier de Bijbel één geheel vormt, waardoor we de afzonderlijke gedeelten ook veel beter gaan begrijpen.

4. Bijbelse theologie leert een christen hoe hij alle verschillende gedeelten van de Bijbel kan toepassen in zijn leven

Wat moet een christen in vredesnaam met al die offers in Leviticus? En hoe zit het met de verovering van Kanaän door de Israëlieten? Of met het koningschap van David en Salomo? Bijbelse theologie helpt christenen om al deze gedeelten van de Schriften te zien in het licht van het werk van Christus waar ze naar verwijzen. Bijbelse theologie helpt christenen ook om in te zien wat deze gedeelten voor hun dagelijks leven te zeggen hebben.

Meer toerusting