10 april 2018

Bogen en buigen

Ooit stond ie daar voor het eerst. Het is al heel erg lang geleden; jaren en jaren terug in de tijd. Het was alsof een kunstschilder de kleuren met uiterste zorg had uitgekozen om ze vervolgens met dezelfde precisie op de juiste manier en in de juiste volgorde in het schilderij in te passen. Het ontwerp was schitterend. Uniek ook. En door de eeuwen heen is dat ene meesterwerk een inspiratiebron voor duizenden kindertekeningen geweest. De regenboog.

Nu, jaren later, kennen we dat meesterwerk nog steeds. Zo nu en dan verschijnt er weer zo’n schitterende boog in de wolken. En op een gegeven moment zeiden enkelen tegen elkaar: ‘Weet je wat, die boog is mooi, we geven er een betekenis aan. Die regenboog staat vanaf nu voor de gemeenschap van LGBT’ers.’ En zo werd de regenboog het symbool van die ene groepering.

Als we goed naar de Schilder hadden geluisterd, was het symbool niet alléén voor LGBT’ers, maar óók voor LGBT’ers.

Echter, ik ben even de archieven ingedoken. Ik kwam erachter dat de Schilder van dit kunstwerk het niet bij slechts een schitterende plaat heeft gelaten. Hij gaf Zelf betekenis aan Zijn unieke kunstwerk. Hij sprak: ‘Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng, en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.’ En zo, zo kreeg het schilderij betekenis. Betekenis van belang. Levensbelang.

Helaas. We zijn die oorspronkelijke betekenis vergeten, door de meest recente interpretatie ervan. En dat is onterecht, want de kunstenaar mag immers bepalen hoe zijn werk geïnterpreteerd moet worden?

Als we goed naar de Schilder hadden geluisterd, was het symbool niet alléén voor LGBT’ers, maar óók voor LGBT’ers. Luister nog eens goed naar Gods aantekening bij de boog: ‘alle levende wezens’. Alle. Inderdaad, dat zijn de LGBT’ers. Maar dat zijn ook alle anderen. De Schilder heeft gezegd: ‘Dit kunstwerk is voor iedereen.’ Het is een teken van trouw; de trouw van God voor ons als zondaren.

Ik wil je vragen: Als je nu nog eens naar boven kijkt, en je ziet die boog daar staan, gooi je wetenschappelijke, rationele overwegingen dan eens heel even over boord. En bovendien, denk dan eens niet voor de ander. Geloof het dan: Die boog staat er voor mij! Met deze boog zet God Zijn handtekening onder Zijn beloftes!

LGBT’er: De boog is niet alleen van jou. Maar ook niet alleen van christenen.

En het mooie is, precies op het moment dat jij naar de lucht staat te staren, denkt God aan Zijn verbond. Zijn verbond met álle mensen.

Dus nog even voor jou, LGBT’er: De boog is niet alleen van jou. Maar ook niet alleen van christenen. De boog is van ons allemaal. En hij vertelt ons een heel bijzonder verhaal. Een verhaal van een God Die trouw is. Een God Die Zich aan Zijn beloftes houdt.

En één van Zijn beloftes klinkt als volgt: ‘Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.’

Dus: na al die bogen, mag je nu biddend buigen.

Meer toerusting