Lengte: 11:06 / Bekeken: 2104 x

‘Wat te doen als de gemeente genoeg heeft van dezelfde preken?’

Laten we beginnen met het onderwerp ‘preken’. De eerste vraag gaat over rechtvaardigmaking en heiliging. Hoe moet omgegaan worden met feedback van de gemeente? De vraag die we opgesteld hebben is deze: De kerk in Nederland is in veel opzichten verschillend. In veel traditioneel orthodoxe kerken krijgen de voorgangers de feedback van de gemeente, dat preken te veel gefocust zijn op rechtvaardiging, verzoening, en de oproep tot bekering of wedergeboorte. Hun antwoord is: We zijn al gerechtvaardigd, dominee. En we hebben ons bekeerd. Preek nu alstublieft meer over heiliging, en hoe we, als christenen ons dagelijks leven moeten leven. Wat zou een predikant daarop moeten antwoorden?

Ik voel het gewicht van de vraag, niet vanwege de situatie in Holland, maar omdat ik denk dat er in Amerika de laatste 30 jaar een prachtige verschuiving gaande is die het evangelie centraal stelt. Alles noemt zich evangelie gericht, evangelie dit, evangelie dat, etc., maar met de start van The Gospel Coalition (TGC), is er een herstel van de kern van de boodschap. De kern van de Bijbel is, ik zou zeggen, het kruis en wat God gedaan heeft voor Zijn volk aan het kruis. En dat moet uiteengezet worden voor de mensen en daarna eindeloos op hen toegepast worden.

Toepassen is iets anders dan herhalen

Maar, het toepassen wil niet zeggen: herhalen, en daarbij de aandacht voor de vruchten uit het oog verliezen. Ik denk dat Jezus stierf om voor Zichzelf een volk te reinigen dat ijverig is in goede werken (Titus 2). Daarom: wanneer je de Bijbel leest moet je van het kruis uitgaan, en de hoorders wijzen op de implicaties daarvan in hun leven. Dus ik zou denken, dat het herinneren aan wie wij zijn in Christus, om wat Hij bereikt heeft voor ons aan het kruis en in de opstanding, en onze status in Hem door de rechtvaardiging, als basis, elke week duidelijk moet zijn.

Maar ik zou daar niet elke week de belangrijkste focus op leggen, omdat ik denk dat het Nieuwe Testament dat ook niet doet. Het Nieuwe Testament zegt dat Hij stierf om iets te verwerven. Hij droeg onze zonden in Zijn lichaam aan het kruis, opdat wij voor zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven (1 Petrus 2:24). En wanneer je de brieven leest, is dat de manier waarop ze geschreven zijn. Ze zijn geschreven, gebaseerd op de leer en Gods grootste werk, in de eerste hoofdstukken van Efeze, en daarna krijg je de gedetailleerde toepassingen in hoofdstuk 4, 5 en 6: Lieg niet tegen elkaar, mannen, behandel je vrouwen op een bepaalde manier, vrouwen, behandel… ik bedoel: Als dat niet de overheersende focus is, de toepassing van die leerstellingen, dan lopen we niet gelijk met het Nieuwe Testament.

Maak een rechte lijn naar mensen

In mijn boek ‘Expository Exultation’ zeg ik iets prikkelends. Charles Spurgeon wordt soms geciteerd, als: ‘Ik neem elke tekst, en maak een rechte lijn naar het kruis’. En ik zeg: ‘Nee, dat zou je niet moeten doen. Je zou elke tekst moeten nemen, plaats het kruis eronder, en maak een rechte lijn naar het leven van de mensen.’ Zet het kruis daar als fundament, in plaats van te denken dat het kruis iets is waar je elke keer zou moeten eindigen. Nee, begin elke keer met het kruis, je dood jezelf aan het kruis, je sterft, en bent gerechtvaardigd in Hem, en je loopt als een ander mens de wereld in, om een leven te leven dat anders is.

Laat me een voorbeeld geven. Ik was hierover aan het praten met Rick. Ik had gehoord, en ik heb het via via gehoord, dus als het fout is, dan moet je me maar corrigeren, dat in veel kerken zoveel focus ligt op zonden, of de focus op oordeel, of de focus op Gods grootheid en afstand en toorn en gewicht en onze blijvende verdorvenheid, dat het moeilijk is voor mensen om zekerheid te hebben, en om de overwinning te behalen en in vreugde te wandelen. Hier is het probleem, zoals ik het zie: Het was gisteren, of eergisteren: ik was aan het eind van de Hebreeën brief, en dit is wat ik las in hoofdstuk 13, de verzen 5 en 6: ‘Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt’. Dus je hebt het gebod, en ik kijk naar mijn mensen en ze proberen allemaal van geld te houden. Ze zijn niet tevreden, ze mopperen, en de Bijbel zegt: stop met de liefde tot geld. Wees tevreden. Nu, wanneer je een gemeente hebt vol met mensen die niet van geld houden en die tevreden zijn, dan veranderd dat je omgeving. Dat is je doel. Je wilt dat mensen dat gebod gehoorzamen. En dat is een wonder. En hier is de sleutel voor het preken: er is een zin die erop volgt, een ‘want’-zin: Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn, want, en dit is waarom kleine woorden belangrijk zijn, want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten. Dan komt er logischerwijs een ‘daarom’. Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen: God is mijn Helper, ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen!

Hoe je niet moet preken

Als de mensen die logica niet begrijpen dan zullen ze voortdurend verslagen worden. Die tekst is niet geschreven om de mensen verslagen de wereld in te sturen, ontmoedigd: ik denk dat ik altijd van geld zal houden. Ik denk dat ik altijd ontevreden zal zijn. Ik ben door en door verdorven. Romeinen 7 is het enige wat er is in mijn leven. Romeinen 7 is een echte ervaring in het leven van elke Christen. Ik behoor niet tot degenen die zeggen: Het is iets van voor je bekering. Het is écht, maar niet de dagelijkse toestand van een christen. We gaan op en neer in zulke Romeinen 7 en 8 ervaringen. We gaan op en neer in de emoties. Het gaat erom een besef te creëren in de kerk waar de rechtvaardiging het vertrouwen schept in al de beloften van God, wat tot een tevreden leven leidt, vrij van de liefde voor geld. Dát is het ritme.

Dus ik raak gefrustreerd als ik in kerken kom, waar ik het elke preek zie aankomen: hier komt het.. hier komt het.. We eindigen de laatste tien minuten in het herhalen van het Evangelie, zoals dat staat in 1 Korinthe 15:3: Hij is gestorven voor onze zonden, en is weer opgestaan. Elke preek eindigt zo. En ik ben het daar niet mee eens. Dat is niet de manier om te preken, omdat ik denk dat dat niet de manier is waarop de Bijbel is geschreven. Ik denk niet dat we dat zo ondervinden. Ik denk dat we het ondervinden door duidelijk te krijgen dat alle beloften van God ja en amen zijn in Jezus Christus. Dat betekent, dat het kruis, door het nieuw verbondsbloed, elke belofte voor Gods volk in de Bijbel kocht! – wow, echt waar!? – Elke belofte in de Bijbel is voor mij betaald met het bloed van Jezus.

De beloften van God

Daarom kon Hij zeggen: ‘Houd je leven vrij van de liefde voor geld want hij heeft gezegd….’ En Hij citeert daar? Weet je waar het citaat vandaan komt? ‘Ik zal u niet verlaten en Ik zal u niet begeven’? Jozua! Jozua 1:5, God spreekt tot Jozua: ‘Ik zal je niet verlaten en Ik zal je niet begeven’. En de schrijver van de Hebreeën brief zegt: het is van jou! En daarom zou je niet meer van geld moeten houden. Hij zei het tegen Jozua. Elke belofte in de Bijbel is voor jou, in Christus. Geloof me, wanneer mensen dat gaan begrijpen en ze gaan leren wat het betekent om de beloften elke dag op zichzelf toe te passen, alleen gebaseerd op rechtvaardiging door het geloof, dan zullen ze veranderen, ze zullen een ander mens zijn.

Meer toerusting