Lengte: 2:26 / Bekeken: 1279 x

Wat is het Evangelie?

Mijn antwoord op de vraag wat het Evangelie inhoudt, is om iemand Johannes 3:16 te laten opzoeken. Het is de beroemdste tekst in de hele Bijbel: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het woord Evangelie heeft alles te maken met goed nieuws. En het goede nieuws is Gods liefde voor een zondige wereld. Een belangrijke reden waarom dit goed nieuws is, is vanwege de achtergrond.

De uitweg is het goede nieuws dankzij Jezus Christus.

De achtergrond van de mensheid is dat ze zondig is, ze hebben gezondigd tegen God en als gevolg daarvan ontvangen ze Zijn toorn. En deze toorn zal zichtbaar worden op het moment dat zondaren in de hel geworpen worden. En dat is een serieuze zaak. Het zal uitlopen in eeuwige ellende. En aangezien mensen weten dat ze hebben gezondigd, in het licht van dit gevaar, zoeken zijn naar een uitweg. En de uitweg is het goede nieuws dankzij Jezus Christus.

Dat God Zijn Zoon gegeven heeft om zo de prijs te betalen vanwege onze zonde. En Hij deed dit door Zijn dood aan het kruis. Doordat Hij de prijs voor onze zonde betaalde, ontvangt ieder zondaar die met oprecht berouw tot God komt en vertrouwt op het volbrachte werk van Jezus Christus, als eerste een gratis en volledige vrijspraak. Maar ik zei ‘als eerste’, want daarna volgen zegeningen die te talrijk zijn om snel even op te noemen. Uiteindelijk behelst het eeuwige leven zo ontzettend veel, zeker als je in de hemel aankomt. Dus dat is het goede nieuws, waar met het woord ‘Evangelie’ naar wordt verwezen.

Meer toerusting