2 augustus 2021

Verdwijnt het evangelie?

Wat is het evangelie? Waarom is Jezus gekomen? Het spontane antwoord van de meeste bijbelgetrouwe christenen ligt in de lijn van:

‘Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden’ (Mattheüs 1:21b).
‘Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’ (Mattheüs 9:13b).
‘Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden’ (Johannes
12:47b).

Veel christenen geloven nog dat Jezus voor hun zonden is gestorven. Maar wat wordt geloofd, wordt steeds minder verkondigd. De verkondiging van het evangelie dat redt van zonde, verdwijnt uit de prediking en de evangelisatie brochures. Het beroep dat op God wordt gedaan, is niet om te redden van zonde, maar om te redden uit huwelijksproblemen, depressie, verdriet, enzovoorts. Men verwacht van God te ontvangen wat de psychotherapie tot stand probeert te brengen. Wat men hoopt te krijgen is niet heiliging, maar emotionele welvaart, relaties die voldoening geven, zelfaanvaarding en een zinvol leven.

Er wordt beroep gedaan op God als op de spoedgevallendienst. Hij mag opdraven om onze wonden te genezen, maar zodra de pijn draaglijk wordt, verdwijnt Hij uit beeld. God wordt behandeld als de dienstknecht van ons geestelijk, lichamelijk en psychisch comfort. Geloof is steeds minder gebaseerd op de waarheid van de Schrift, dat een mens gered moet worden van de zonde, en wordt steeds meer de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste zelfverwezenlijking.

Predikers vermijden zoveel mogelijk de woorden ‘zonde’, ‘bekering’, ‘berouw’, ‘hel’, ‘discipelschap’, ‘kosten berekenen’, ‘gehoorzaamheid’ of ‘je leven verliezen’.

Verdwijnt het evangelie?

Meer toerusting