Lengte: 4:11 / Bekeken: 890 x
Serie:

Waarom zou je lid worden van een onvolmaakte gemeente?

Ik denk dat er drie redenen waarom je lid zou worden van een gemeente.

Als eerste omdat het in de Bijbel staat en we geroepen zijn tot gehoorzaamheid. Denk aan Mattheüs 18. Jezus zegt dat we iemand buiten de kerk moeten sluiten als hij is geconfronteerd is met zijn zonde en zich er toch niet van bekeert. Paulus zegt hetzelfde in 1 Korinthe 5. Hij spreekt daar over iemand uit je midden wegdoen. Je kunt er alleen uitgezet worden als je ook ‘erin’ kunt zijn.

Of denk aan Handelingen 2. Dat spreekt over mensen die zich bekeren en geloven en vertelt dat er op die dag ongeveer drieduizend werden gedoopt en ‘aan hen toegevoegd’ werden. Waaraan toegevoegd? Nou, aan de gemeente in Jeruzalem. Of denk aan alle keren dat het woord ‘gemeente’ in het Nieuwe Testament voorkomt. Dan is er meestal sprake van gemeenten in Galatië, van de gemeente in Filippi of van de gemeente in allerlei andere plaatsen. Wie zijn die mensen en wie vormen de gemeente? Dat zijn de leden van die gemeente in Filippi, van de gemeenten in Galatië enzovoort, toch? Wat je in de hele Bijbel, in het hele Nieuwe Testament ziet, is dus dat christenen deel uitmaken van een gemeente. Zo werkt het christendom gewoon. Daarom doen we het zo. Dat is dus het eerste, omdat het in de Bijbel staat.

Als tweede doen we het omdat het hoort bij wat we zijn: leden van het lichaam van Christus. We zijn leden van het gezin, we zijn schapen in de kudde, stenen van de tempel, priesters in de tempel, enzovoort, toch? Wij zijn de gemeente, we doen die aan, we belichamen die, we maken die werkelijkheid, maken die zichtbaar in een plaatselijke gemeente. Ik zeg het vaak zo: ‘Je kunt me niet wijsmaken dat je bij het gezin hoort, als ik je niet met het gezin aan tafel zie de hele week door.’ Lid worden van een gemeente bewijst, laat zien wat je bent: een lid van het lichaam van Christus. Het eerste is dus omdat het in de Bijbel staat, het tweede omdat het hoort bij wat we zijn.

Als derde doen we het, omdat het de manier is hoe we als gelovigen groeien en bloeien. Ik heb de herders nodig. Ik heb andere schapen nodig. Ik heb verschillende delen van het lichaam nodig. Ik heb andere stenen nodig in de tempel. Ik heb de hele familie van God nodig, broeders en zusters, vaders en moeders. Ik heb hen nodig om als christen te groeien. In mijn eentje ben ik niet oneindig, zoals de Heere Jezus. Ik kan niet Hem en al Zijn heerlijke, wijze, veelvoudige pracht vertonen. Ik heb immers andere delen van het lichaam nodig, andere facetten van de diamant om Jezus te vertonen en al Zijn wonderlijkheid en al Zijn volheid. We hebben het lichaam van Christus dus nodig om te groeien, om te weten wat het betekent een volwassen christen te zijn. Ik heb oudere mannen nodig die tegen me zeggen: ‘Kijk, zo houd je van je vrouw. Zo houd je van je kinderen. Zo strijd je tegen de zonde. Zo bekeer je je van hebzucht.’

Weet je, je hebt een bepaald salaris en dat wil je graag houden. Weggeven of delen met anderen lijkt niet erg aantrekkelijk. Maar kijk dan naar die mensen. Kijk naar die gezinnen. Kijk eens hoe vrijgevig ze zijn. O, dat raakt mijn hart. Die visie op godsvrucht, die andere broeders en zusters om me heen, laten me zien wat het betekent om de weg van Christus te volgen. Denk aan Paulus’ woorden: Volg mij zoals ik Christus volg. Mijn vriend, wil je Christus volgen? Kun je dat allemaal zelf uitvogelen? Weet je precies hoe dat eruit moet zien? Echt? Dat zou indrukwekkend zijn. De enige andere persoon die ik ken en Die wist hoe dat moest, was Jezus, toch? Nee, we hebben allemaal het lichaam van Christus nodig om te weten wat het betekent om Christus te volgen. Dus dat is mijn korte presentaties waarom je lid zou moeten worden van een gemeente: uit gehoorzaamheid, om wat je bent, om hoe je groeit.

Meer toerusting