Lengte: 1:07 / Bekeken: 278 x

Verklaringsgericht preken

Omdat de prediking voortkomt uit de realiteit dat we een God aanbidden Die spreekt, moet prediking trouw zijn aan Gods Woord. Dat is de reden waarom we gewoonlijk verklaringsgericht preken, zoals dat genoemd wordt. We verklaren wat God in de tekst gezegd heeft. Er zijn momenten waarop onze prediking andere vormen aanneemt. Wanneer we bijvoorbeeld over bepaalde leerstellingen preken, kunnen we een meer thematische benadering kiezen. Ook dan verklaren we echter de tekst van de Schrift. Prediking die trouw is aan de Bijbel is dus in wezen prediking die verklaringsgericht van aard is.

Meer toerusting