Lengte: 4:16 / Bekeken: 883 x

Oplossen van schijnbare tegenstellingen in de Bijbel

In Matheus 28, vers 1 staat dat na de wederopstanding Maria Magdalena en een andere Maria bij het graf staan, terwijl de zon opkomt. En Markus vertelt ons in hoofdstuk 16 dat Maria Magdalena, de moeder van Jezus en Salomé daarbij waren. En Johannes, niet te vergeten, zegt dat Maria Magdalena daar was. Hij zegt niet: alleen Maria Magdalena was daar. Maar hij zegt wel degelijk dat Maria Magdalena daar was. Hij noemt niemand anders. Maar dan zegt hij dat het, toen Maria Magdalena naar het graf ging, nog steeds donker was. 

Tegenstrijdigheden. Eeuwenoude, vermoeiende, vervelende tegenstrijdigheden. Als Maria Magdalena, een andere Maria en Salomé daar waren, was Maria Magdalena erbij. Dus wat Johannes zegt, gaat nergens tegenin. Als zij thuis weggingen wanneer het nog steeds donker was en aankwamen bij het graf wanneer de zon opkwam, is er hier geen sprake van tegenstrijdigheid. Dus maak je er niet druk om.

Of, in 2 Samuel 24 staat dat God David uitlokte om het volk te tellen. Maar in Kronieken staat dat satan dat deed. Oké, Kronieken is waarschijnlijk veel later dan Samuel geschreven. God deed het in Samuel, satan deed het in Kronieken. Misschien wist de auteur van Kronieken niet wat in het boek Samuel stond. Nee. God deed het, satan deed het. Wacht even. Heeft de prins der predikers ons gisterenavond niet verteld uit Handelingen 2 over Petrus’ preek op de dag van Pinksteren met een geweldige menigte? En alles wat hij zei werd opgeschreven en vastgelegd, omdat het in de Bijbel zou komen. En zei hij niet over de kruisiging van Jezus dat jullie, wijzend op Joden in Jeruzalem, jullie Hem met jullie vervloekte handen namen en Hem doodden? Maar het was allemaal door de bepalende raad en voorkennis van God. Jullie deden het, het was allemaal bij God’s raadsbesluit. Wie deed het? Zegt Paulus niet in Filippenzen “werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen”. Jij doet het, God doet het. God bewoog David,  Satan bewoog David, God bewoog David waarbij Hij Satan gebruikte als gereedschap. 

Meer toerusting