Lengte: 43:24 / Bekeken: 1063 x

Ontdek Christus in de offers

Tijdens een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen sprak dr. R. (Reinier) van Kooten over het belang om in de offerdienst de voorafschaduwing van het werk van Jezus Christus in het Nieuwe Testament te ontdekken. De rijkdom van de offerdienst is te mooi om te missen.

De offerdienst is niet een menselijke poging om God gunstig te stemmen, maar een Goddelijk geïnspireerde manier om het volk van God te onderwijzen over zonde, verzoening en het heilige karakter van God. De offers waren een manier om de zonde van het volk te verzoenen en hen bewust te maken van de noodzaak van verzoening. God heeft de offerdienst tot in detail uitgedacht en gegeven. Het is een uitbeelding van Zijn gerechtigheid en barmhartigheid. In plaats van het brengen van menselijke offers, zoals bij andere volkeren, biedt God de mogelijkheid van verzoening door de dood van onschuldige dieren.

Het doel van de offerdienst is niet alleen verzoening van zonde, maar ook het leren kennen van God en het leven in gemeenschap met Hem. Na de rechtvaardiging is het leven met God in Christus Jezus het ultieme doel.

Deze lezing maakt onderdeel uit van een tweeluik. De tweede lezing vind je hier: Meer kennis van Christus

Meer toerusting