Lengte: 33:08 / Bekeken: 1374 x

Meer kennis van Christus

Het accent in Leviticus ligt niet alleen op de verzoening van zonden, maar ook op het leven met God in een verzoende relatie. De zond- en schuldoffers van Leviticus richten zich op de mogelijkheid van verzoening van de schuld. De volgorde van de offerwetten in Leviticus toont aan dat de offerdienst betrekking heeft op de relatie tussen God en Zijn volk.

Dominee Van Kooten besprak daarnaast ook de verschillende aspecten van Christus’ persoon en werk, zoals Zijn ambten als profeet, priester en koning, en hoe deze worden weerspiegeld in de offerdienst. Christus is het volmaakte offer en de enige hogepriester die het offer tot God heeft gebracht. Zijn offer is zowel het brandoffer als het zondoffer. Paulus verlangde naar meer kennis van Christus, en dit zou ook ons verlangen moeten zijn.

Deze lezing maakt onderdeel uit van een tweeluik. De eerste lezing vind je hier: Ontdek Christus in de offers

Meer toerusting