Lengte: 31:49 / Bekeken: 44627 x
Serie:

Mensen voor Gods rechterstoel – of andersom?

Symposium ‘Soli Deo Gloria’
Geloofstoerusting hield op zaterdag 21 oktober 2017 een Reformatie Symposium Tijdens deze dag stond de vraag centraal welke betekenis de Reformatie na 500 jaar nog heeft. Wat is voorgoed voorbij, wat staat onder druk, wat heeft toekomst? Het symposium gaat dus over meer dan kerkgeschiedenis alleen: het gaat evenzeer om de relevantie voor nu. Voor kerk en samenleving.

Hoe krijg ik een genadig God? Dat was de bekende vraag van Luther. In principe was dat een ‘roomse’ vraag: hoe krijg ik, met mijn vroomheid en berouw, God zover dat Hij mij genade bewijst. God is daarbij in principe de Tegenstander die ik op mijn hand moet krijgen. Bijbels gezien klopt die vraag echter niet, al is het in de geschiedenis verheven tot de kernvraag van de reformatie. Het is precies omgekeerd. Niet God is mij vijandig, de vijandschap huist in ons. De vraag door heel de Schrift heen luidt dan ook: hoe krijgt God mij zover, dat ik mij aan Zijn genade in Christus gewonnen geef? Dat was de bevrijdende ontdekking van Luther. Dat is de kern van de reformatie.

Meer toerusting