18 oktober 2019

Zijn genade is zoveel meer!

In 2017 schreven Matt Papa en Matt Boswell het lied ‘His Mercy Is More’ . Dit lied ontstond nadat zij de brieven van John Newton lazen. De bewuste brief waar het lied op gepasseerd is, lees je hieronder.

Newton schrijft deze brief aan een vrouw die in het contact al eerder vertelde hoe zeer ze zichzelf tegen valt en iedere keer weer in zonde valt. Hoe kan ze zichzelf voor een gelovige houden als die zonde iedere keer maar weer terug komt in haar leven? Het antwoord op de vraag van haar hart lees je in de brief hieronder. Eeuwen later ontstaat er zelfs een lied uit ‘His Mercy Is More’. Op moment van publicatie van dit artikel is Geloofstoerusting bezig met de ontwikkeling van de Nederlandse vertaling van dit lied, ‘Genade is zoveel meer’.

* * * * *

Ik kan oprecht zeggen, dat ik je op mijn hart draag en ik je in mijn gebeden opdraag… Ik ben dankbaar dat ik het begin van een goed en genadig werk in je heb gezien.

En ik heb er vertrouwen in dat de Heere Jezus het zal voortzetten en voltooien en dat je tot die groep mensen zult behoren die voor eeuwig van verlossende liefde zal zingen.

Vrees daarom geen van de dingen waarmee je op je levenspad door de Vader belast bent, maar omgord de lendenen van je verstand en volhard in hoop tot het einde. Wees niet ongeduldig, maar wacht nederig op de Heere.

Je hebt één harde les te leren, namelijk het kwaad van je eigen hart. Je weet er al iets van, maar het is noodzakelijk dat je het nog beter weet. Want hoe meer we van onszelf weten, hoe meer we Jezus en Zijn verlossing zullen prijzen en liefhebben.

Ik hoop dat de ervaring van wat je iedere dag in jezelf vindt je zal verootmoedigen, maar niet ontmoedigen: het zou je zeker moeten verootmoedigen, en volgens mij doet het dat ook.

Ben je soms niet verwonderd dat je zoveel hoop mag hebben, terwijl je arm en hulpbehoevend bent, dat de Heere aan je denkt?

Maar laat alles wat je voelt je niet ontmoedigen. Want als onze Arts almachtig is, dan mag onze ziekte ons niet tot wanhoop drijven. En als Hij belooft dat Hij niemand uitwerpt die tot Hem komt, waarom ben je dan zo angstig?

Onze zonden zijn vele, maar Zijn genade is meer: onze zonden zijn groot, maar Zijn gerechtigheid is groter: wij zijn zwak, maar Hij is machtig. De meeste van onze klachten zijn te wijten aan ongeloof en het overblijfsel van een wettische geest in ons. En al deze kwaden worden niet in één dag weggenomen.

Wacht op de Heere en Hij zal je in staat stellen om steeds meer te zien van de kracht en de genade van onze Hogepriester.

Hoe meer je Hem kent, hoe meer je Hem zult vertrouwen: hoe meer je Hem vertrouwt, hoe meer je Hem liefhebt, hoe meer je Hem liefhebt, hoe meer je Hem zult dienen.

Dit is Gods weg: je bent niet geroepen om te kopen, maar om te smeken; niet om sterk te zijn in jezelf, maar om sterk te staan in de genade die in Christus Jezus is. Hij leert je deze dingen en ik vertrouw erop dat Hij je tot het einde toe zal onderwijzen.

Denk eraan, de groei van een gelovige is niet als een paddenstoel, maar zoals een eik: ze groeit langzaam maar zeker.

Vele zonnen, regenbuien en vorstperioden gaan er overheen voordat het tot volmaaktheid komt. En in de winter, wanneer de boom dood lijkt, wordt de wortel versterkt.

Wees nederig, waakzaam en ijverig in de middelen van genade, en probeer door allen dingen heen te kijken, en richt je ogen op Jezus, en alles zal goed komen.

Ik draag je op aan de zorg van de goede Herder, en blijf dat doen, omwille van Zijn Naam,

John Newton
18 maart 1767

Meer toerusting