Lengte: 3:03 / Bekeken: 1311 x

John Piper’s gebed voor de COVID-19-pandemie

Vader,

Als we door Uw genade niet in slaap vallen in Gethsémané, kunnen we Uw Zoon horen bidden. Hij weet diep vanbinnen dat Hij zal moeten lijden. Maar als volmaakt mens roept Hij het uit: ‘Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker dan voorbijgaan.’

Op dezelfde manier voelen wij diep vanbinnen dat U deze pandemie in Uw wijsheid hebt beschikt. U weet wat goed voor ons is en wat wij nodig hebben. Wij moeten ook lijden. Uw Zoon was echter onschuldig. Wij niet.

En toch roepen wij, als bepaald niet volmaakte mensen, het ook uit: ‘Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker dan voorbijgaan.’ Doe het pijnlijke, rechtvaardige en barmhartige werk dat U Zich hebt voorgenomen alstublieft snel, Heere. Laten Uw oordelen niet langer duren dan nodig. Stel Uw medelijden niet uit. Denk aan de armen, Heere, naar Uw barmhartigheid. Vergeet het geroep van de bedroefden niet. Geef toch genezing. Geef een behandeling. We bidden U: verlos ons, arme, hulpeloze schepselen, van dit leed.

Laat onze ellende en droefheid niet tevergeefs zijn, Heere. Louter Uw kinderen door hen te verlossen van het armzalige materialisme en het vermaak zonder Christus waar ze zo druk mee zijn. Geef dat het lokaas van de duivel zijn smaak zal verliezen. Snijd de wortels en de overblijfselen van hoogmoed, haat en onrechtvaardigheid weg. Wek in ons hart grote verontwaardiging over de manier waarop wij U onteerd hebben. Open onze ogen zodat we de schoonheid van Christus zullen zien en daarvan genieten. Richt onze harten op Uw Woord, Uw Zoon en Uw wegen. Vervul ons met onverschrokken naastenliefde. En verheerlijk Uw Naam door de manier waarop Uw kinderen hun naasten dienen.

Strek Uw hand uit en geef een opwekking in deze stervende wereld. Laten die vreselijke woorden uit Openbaring niet gelden voor deze generatie: ‘En zij bekeerden zich niet.’ U schudt aan de levens van vele mensen; wilt U ook hun sluimerende zielen wakker schudden? Sta niet toe dat ze blijven slapen in de duisternis van hoogmoed en ongeloof. Zeg in Uw grote barmhartigheid tegen deze beenderen: ‘Leef!’ En laat de harten en levens van miljoenen mensen getekend worden door de wetenschap dat de waarde van Jezus alles overstijgt.

Dat bidden wij in Jezus’ Naam. Amen.

Klik voor de hardcover, ebook en luisterboek. 

 

Meer toerusting