21 januari 2019

Jezus is niet aanpasbaar

Wanneer volgelingen van Christus hun verhalen delen hoe zij christen zijn geworden, zeggen ze vaak iets als ‘Ik besloot om Jezus mijn persoonlijke Heere en Redder te laten zijn.’ Natuurlijk is het prachtig om broeders en zusters te horen vertellen hoe hun harten geopend zijn voor de onbegrijpelijke, vurige liefde van God. En als ze door de liefde een intieme persoonlijke relatie met Jezus hebben gekregen. Tegelijkertijd, als ik nadenk over de uitspraak – ‘Ik besloot Jezus mijn persoonlijke Heere en Redder te laten zijn’ – kan ik het niet helpen dat ik me afvraag of deze zin ook niet de subtiele, en gevaarlijke trend aangeeft van het hedendaagse christendom.

We willen Jezus aan de wereld laten zien die het waard is om voor eeuwig door iedereen aanbeden te worden.

Deze uitspraak minimaliseert het eigen gezag van Jezus. Want het is zeker dat niemand van ons er voor kan kiezen om Hem de Heer te laten zijn. Jezus is namelijk Heere, onafhankelijk van wat wij beslissen. De Bijbel is duidelijk dat op een dag ‘in de Naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader’ (Filippenzen 2:10). De vraag is niet of wij dan inderdaad zullen belijden dat Jezus Heer is. De echte vraag is of jij en ik buigen voor Zijn macht, regering en grootheid; dát is de essentie van bekering.

Een ‘op maat gemaakt’ christendom

Langzaam en heel subtiel pakken we de Jezus van de Bijbel en draaien Hem in iemand met wie we iets meer comfortabel zijn.

Tegelijk ben ik bang dat we deze zin te vaak gebruiken om een ‘op maat gemaakt’ christendom te bevorderen, en het vervolgens draait om een persoonlijke Christus die we voor onszelf creëren. Bijna onbewust hebben we allemaal de neiging om christendom te herdefiniëren naar onze eigen smaken, voorkeuren, kerktradities en culturele normen. Langzaam en heel subtiel pakken we de Jezus van de Bijbel en draaien Hem in iemand met wie we iets meer comfortabel zijn. We zwakken datgene wat Hij zegt over de prijs van het volgen van Hem af. We slaan in de wind wat Hij zegt over hen die kiezen om Hem niet te volgen. We negeren vrijwel alles wat Hij zegt over materialisme en we begrijpen niet wat Hij zegt over de essentie van onze roeping. We bepalen wat we leuk en niet leuk vinden van Jezus’ lessen. Uiteindelijk maken wij hiervan een mooi, niet-aanvallend, politiek correct, burgerlijk, Amerikaanse-Jezus die op ons lijkt en net zo denkt als wij.

Jezus verandert juist ons

Maar Jezus is niet aanpasbaar. Hij laat zich niet aanpassen, vernieuwen of wijzigen door onze interpretaties. Hij heeft duidelijk door Zijn Woord gesproken en we hebben geen recht om Hem te personaliseren door Hem aan te passen of Hem op maat te maken naar onze wensen. In plaats daarvan verandert Hij óns radicaal. Hij vernieuwt onze gedachten door Zijn waarheid. Als we Jezus volgen, geloven we Jezus, zelfs als Zijn Woord ons confronteert en tegenspreekt met de diepgewortelde veronderstellingen en overtuigingen van onszelf, onze families, vrienden, cultuur en soms zelfs onze kerk. Als we Jezus op Zijn Woord geloven, willen we aan de wereld laten zien wie Jezus is, omdat we realiseren dat Hij niet alleen onze individuele goedkeuring waard is als persoonlijke Heer en Redder. We willen Jezus aan de wereld laten zien, omdat we beseffen dat Jezus de Heer en Redder van de wereld is, die het waard is om voor eeuwig door iedereen aanbeden te worden.

Meer toerusting