Lengte: 5:09 / Bekeken: 613 x
Serie:

Jezus, de Messias

Veel mensen zien de prachtige overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament niet. Ik heb jaren gedacht dat het twee verschillende … En als je dan naar het Oude Testament kijkt, zoals wij dat gedaan hebben… Opeens: Christus! Niet dat Hij nog heerlijker kon zijn, maar het beeld van Christus wordt hierdoor nog meer versterkt. Het is gewoon geweldig! Al vanaf Genesis. Je leest over de offerdienst, de verzoening, het Pascha, al de profetieën… En dan verschijnt Hij. De Messias verschijnt op dit moment van overwinning. We zullen dit nog bespreken als we in het Nieuwe Testament duiken. Sommigen hebben het over ‘de nieuwe Jezus’. Dit is helemaal niet nieuw! Dit is er al vanaf het begin, dit is een belofte, dit is de Messias. Dit maakt de Schrift zo mooi.

Dit is het absolute hoogtepunt: God in het vlees. Laat dat eens rustig op je inwerken. En dan vooral Mattheüs 4. Jezus loopt naar vier vissers en zegt: ‘Volg Mij.’ We praten tegenwoordig veel over dat woord ‘volgen’; wat betekent dat precies? Maar probeer eens grip te krijgen op de grootheid van de ‘Mij’ Die deze uitnodiging doet. Dit is Jezus, God in het vlees, die zegt: ‘Volg Mij, wees Mijn discipel.’ Dit is Degene Die wij geroepen worden te volgen. We mogen het volgen van Hem nooit reduceren tot oppervlakkige, routinematige religie, eentonige spiritualiteit of wat dan ook. Nee, dit is een levende, ademende relatie met Jezus, God in het vlees. In een discipelschapsrelatie helpen wij mensen deze relatie te zien, te kennen en te ervaren. Benadruk dus het léven dat daarin ligt.

Zorg dat dit nooit een gewoonte of een routine wordt; ‘Jezus dit, Jezus dat.’ Als je ziet hoe de auteurs van het Nieuwe Testament over Hem schrijven… Johannes schrijft: ‘Wat er was vanaf het begin.’ De Schepper! Vanaf het allereerste begin! ‘Ik raakte Hem aan, ik zag Hem, ik hoorde Hem, ik had gemeenschap met Hem.’ Alsof het een schok voor hem was. In het boek Openbaring zie je hem … ‘Wow, Jezus!’ Wij moeten datzelfde ‘wow’ hebben in heel ons leven. Realiseren wij ons met Wie we praten? Hopelijk zie je dat, nu we door het Oude Testament gegaan zijn. Daarom was het zo’n schok toen Hij verscheen. ‘Duizenden jaren hebben we op dit moment gewacht, en nu staat Hij voor ons; het vleesgeworden Woord!’

Dat is zo belangrijk. Jezus is uniek in heel de geschiedenis. Hij alleen is apart gezet van iedere andere religieuze leraar, van elk ander persoon. Het kan goed zijn om eens met je pupil(len) te bespreken wat Jezus uniek maakt, als de vervulling van al deze dingen uit het Oude Testament. Hij alleen leefde het leven die wij niet kunnen leven; volkomen gehoorzaamheid aan God. Hij stierf de dood die wij verdienen, toen Hij de vijand overwon die wij niet overwinnen kunnen: de zonde, de satan en de dood. Niemand anders heeft dat gedaan.
Benadruk dat het christendom niet een van de opties is in een etalage vol verschillende religies. Jezus is de Enige Die alle aanbidding waard is. Daarom volgen wij Hem en maken wij Hem bekend, want we willen dat iedereen Zijn werk leert kennen.

En daarom zullen wij Hem ook bekend maken. Wanneer je begrijpt Wie Jezus is, moet je Hem wel volgen. Toen Jezus tegen de discipelen zei: ‘Volg Mij’, was dat voor hen een voorrecht, een eer. Daarom wil ik nu ook discipelen maken.

Zorg dat jouw leerling eropuit gaat en ook weer mensen tot Jezus brengt. Zeg: ‘Begrijp je dat dit nodig is? En als je dit doet, ervaar je de tegenwoordigheid van de levende God. Jij kunt de gemeenschap ervaren die Johannes met Hem had, die de discipelen hadden. Zij verwachtten altijd de gemeenschap met Hem. En ook wij kunnen deze gemeenschap met Hem ervaren, als wij eropuit gaan om discipelen te maken.’

Denk daar samen over na. En maak duidelijk dat het altijd een eer voor ons is om te bidden, een vreugde om te bidden, een vreugde om discipelen te maken.

Meer toerusting