Lengte: 3:35 / Bekeken: 1016 x

Je ontgroeit het evangelie nooit!

Toen ik net geloofde, nam ik aan dat het evangelie alleen voor ongelovigen bedoeld was. Nadat ik eenmaal Christus had vertrouwd, zou ik het evangelie niet meer nodig hebben, behalve dan om het met andere mensen te delen. In 1962 – ik was toen 32 jaar oud – ging ik door een moeilijke periode. Ik diende overzees voor de Navigators en ik had het zwaar. Satan gebruikte die vakantie om me echt aan te vallen. ‘Wie denk je wel dat je bent om deze mensen te dienen als je zelf zoveel problemen hebt? Je bent waarschijnlijk niet eens een christen.’ Dat waren gedachten die in mijn hoofd opkwamen. Om daarop te reageren en mezelf te verdedigen ging ik gewoon terug naar het evangelie en enkele van de oude hymnen als ‘Zoals ik ben ’k heb anders niet.’

Ik zou zeggen dat mijn reddingslijn, als je even voorstelt dat ik op de bodem van de zee lag en een zuurstoflijn nodig had, mijn reddingslijn was Jesaja 53:6: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’ Ik bleef me maar vastklampen aan dat vers. Zoals je weet zijn er veel verzen die gaan over het evangelie, maar om de een of andere reden resoneerde dit echt in mij. Ik begon iets te beseffen. Aanvankelijk dacht ik nog dat dit alleen voor mij gold, dat niemand anders de problemen had die ik had. Maar later realiseerde ik me dat wat ik leerde van toepassing was op alle gelovigen. Zo is het allemaal begonnen. Ik zou willen zeggen dat de diepte waarin iemand het evangelie waardeert, overeenkomt met hoezeer hij steeds meer zonde in zijn leven ziet. Het evangelie is voor zondaars. Als we onszelf niet als zondaars erkennen, zijn we geneigd niet veel waarde te hechten aan het evangelie.

Op die manier ging ik steeds meer het evangelie begrijpen, omdat ik steeds meer de zonde ging zien die nog in mijn leven is overgebleven. Niet alleen opvallende zonden, niet zonden die andere mensen begaan maar ik niet, maar zonden en motieven en dat soort dingen. Daarom ga ik gewoon terug naar het evangelie. Ik zou zeggen dat Jesaja 53:6 nog steeds mijn favoriete evangelievers is. Er zijn verschillende andere verzen die fundamenteel zijn, maar dat het vers waar ik heenga.

Meer toerusting