Lengte: 6:22 / Bekeken: 187 x
Serie:

Het einde van het verhaal

Alles eindigt in dit Boek, zoals je zag, met het meest fascinerende, beangstigende … Bestaat er een grotere scheiding dan deze? Aan de ene kant zegt Hij aan het eind: ‘Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.’ En dan dat enorme contrast met het verkeren in Gods tegenwoordigheid. Hij zegt: ‘Ik zal er zijn, Ik zal elke traan van jullie ogen wegvegen.’ Hoe zal dat zijn? Ik zal Hem zien, Hij zal daar zijn, ik hoef niets te vrezen? We zien zowel deze verbazende veiligheid als deze gruwelijke verschrikking. De toorn van Christus en tegelijkertijd Zijn bescherming voor wie in Hem gelooft. Hoe vat je zo’n boek samen?

Veel mensen zijn bang voor het boek Openbaring. Ze lezen het niet eens: ‘Het is te moeilijk.’ Er staan inderdaad wat moeilijke dingen in, maar het overkoepelende beeld is duidelijk genoeg, en dat is hetzelfde als vanaf het begin: ‘Zegen als je Mij volgt, vloek en toorn als je Mij niet volgt.’ Zo begon het in Genesis en zo eindigt het in Openbaring. Dit is de God Die wij dienen.

Dit is dus de manier waarop het zal eindigen. Wij kennen het slot van het verhaal. En dat verandert de manier waarop wij leven radicaal. We weten dat dit eraan komt, dus dit verandert ons. Help jouw pupillen hierover na te denken: ‘Hoe verandert dit jouw visie op het lijden?’ Want je weet dat het voorbijgaat. Zelfs in de pijnlijkste dingen, als je niet weet hoe je verder moet … Openbaring laat zien: je zál erdoorheen komen. De moeiten in deze wereld zijn licht en gaan voorbij. Zelfs de ergste zijn licht en van korte duur. Want de eeuwige vreugde komt eraan.

Als wij dat weten, verandert dat de manier waarop wij met lijden omgaan. En het dringt ons discipelen te maken. De eeuwige bestemming van mensen staat op het spel. Die is ervan afhankelijk of zij het Evangelie horen en geloven, erop reageren, Christus volgen. Daarom gaan wij eropuit. Ja, ook omdat we willen dat mensen gered worden van de hel en voor de hemel. Maar het grote plaatje van Jezus’ heerlijkheid, van Gods heerlijkheid, in Openbaring, is een goede geheugensteun. Gods heerlijkheid is wat ons ten diepste drijft. Wij willen dat God de eer ontvangt die Hij waard is. En de mensen om ons heen, die Jezus niet kennen – God is ook hún eer waard. Ik verlang ernaar dat zij Zijn heerlijkheid leren kennen. Dat drijft ons, dat dringt ons. Wij maken geen discipelen vanuit een schuldgevoel: ‘Ik voel me zo slecht, ik denk dat ik discipelen zou moeten maken.’ Of: ‘Ik ken het Evangelie, dus waarschijnlijk moet ik het doorgeven.’ Wij worden niet gedreven door schuld, maar door heerlijkheid. We willen heerlijkheid voor onze Koning!

Ja, en de gerichtheid op die toekomst. Dat is onze hoop. De toekomstige heerlijkheid, dat beeld van Openbaring 5, waar zoveel verschillende mensen uit verschillende volken God aanbidden voor Zijn troon. In de wereld worden mensen vaak geleerd bezig te zijn met hun verleden, dingen uit hun verleden op te pakken. Maar christenen behoren op de toekomst gericht te zijn. Dat houdt ons gaande; de wetenschap dat het boek Openbaring gebeuren gaat. Het zal gebeuren. Zijn beloften. Is de Heere ooit teruggekomen op één van Zijn beloften? Nee, Hij heeft ze allemaal gehouden. Dat mag ons vertrouwen geven dat het precies zo zal eindigen als Hij zegt. Laten wij daar dus mee bezig zijn, ons daarop richten. Ik doe dat niet genoeg. Ik kijk niet genoeg vooruit: ‘Het zal op deze manier eindigen; wat betekent dat voor mijn leven nu?’

En dat heel praktisch. Vooral nu je aan het eind van dit Multiply-materiaal gekomen bent. Maar weet: dit is het einde niet. ‘We kunnen dit afvinken, we hebben de Bijbelstudie afgerond’? Nee. Besef en bespreek het toekomstige besluit van het verhaal. Wat betekent dat in de praktijk voor mijn leven vandaag, als discipel van Jezus en als discipelmaker, die andere mensen tot Christus leidt?

Het is wat vreemd omdat dit gefilmd wordt, maar ik zou graag besluiten met gebed en tot God naderen voor iedereen die dit zal zien en gebruiken. Ik wil graag bidden en geloven dat God gaat werken.

Vader, wij geloven dat Jezus Christus zal terugkomen als Zaligmaker en Rechter. En Vader, wij geloven dit boek Openbaring, omdat we zien dat U altijd Uw Woord gehouden hebt. Mogen wij leven in het licht van het einde, van het moment waarop wij Uw aangezicht zien. God, ik bid voor hen die discipelen maken en proberen te gehoorzamen aan Uw woorden en Uw opdrachten, Uw bevelen. Ik bid voor hen, Heere. God, omdat ik weet dat de vijand hen zal willen afleiden – ik bid voor deze discipelschapsrelaties, omdat ik weet dat de vijand hen uiteen wil drijven. God, ik bid dat zij één zullen zijn. Ik bid dat wij allemaal gemeenschap zullen hebben en alle hindernissen opruimen. Laat Uw Geest onze angst wegnemen en ons moed geven, zodat wij zullen leven door geloof wanneer U terugkomt. In de dierbare en heerlijke Naam van onze Koning, Jezus. Amen.

Meer toerusting