Lengte: 4:48 / Bekeken: 1669 x

Gods soevereiniteit is zichtbaar in de natuur

Van de wormen in de grond tot de sterren in het melkwegstelsel, God regeert over alle dingen. Neem het boek Jona. Daar gaat het over een grote vis. De Bijbel zegt dat God deze vis beval om Jona op te slokken, en de vis gehoorzaamde. Dus vissen doen wat God gebiedt. Als Hij zegt dat ze iets moeten doen, dan doen ze het. Hij gebood ook een boom om te groeien, zodat Jona in de schaduw kon zitten. ‘Boom, ga groeien!’ En de boom gehoorzaamde. Bomen doen wat God beveelt. Toen gebood hij een worm om de boom te doden, zodat Jona het heet zou krijgen als straf voor zijn verkeerde houding ten opzichte van Ninevé. En de worm gehoorzaamde. Ik neem dit volkomen serieus. Bacteriën, tseetseevliegen en dodelijke virussen gehoorzamen allemaal Gods bevel. Ze hebben niet meer vrijheid dan die worm, of die walvis, of de boom die zo plotseling opkwam. God ziet alles en als er iets op het punt staat om te gebeuren terwijl Hij dat niet wil, zegt Hij simpelweg: ‘Stop!’ en dan gehoorzaamt het. Als het niet is gestopt, dan heeft Hij niet gezegd dat het moest stoppen en heeft Hij er blijkbaar een bedoeling mee.

En neem de sterren. ‘Sla uw ogen op naar omhoog en zie Wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen Zijn sterke kracht; er ontbreek er niet één.’ Waarom zijn de sterren er eigenlijk en waarom staan ze precies op die plek? Omdat Hij geweldig machtig is! Ik ben absoluut geen naturalist. Ik zie de hand van God die alle dingen, van atomen tot de sterrenstelsels, door de hele geschiedenis heen, elke milliseconde, bestuurt. Ik weet niet wat voor God jij hebt. Misschien een God Die met Zijn armen over elkaar achterover leunt en de wereld op zijn beloop laat. Dat is niet de Bijbelse God en dus ook niet onze God.

Als Hij zelfs over de sterren gaat, hoe veel te meer over het weer, rampen, ziekte, beperkingen, de dood… In Psalm 147 vanaf vers 15 lezen we. ‘Hij zendt Zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol’. Dat pak van een meter vorige week in de Smoky Mountains was Gods werk. ‘Hij strooit rijp uit als as. Wie is bestand tegen Zijn koude?’ Ik vind het heerlijk om in Minnesota te wonen. Is het daar koud? Dat is Gods werk! Jullie uit California, die net zijn aangekomen, hebben nog geen echte kou gevoeld. ‘Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten, Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.’ Tot zover Psalm 147. Nu Job 37: ‘Ook maakt Hij de wolken zwaar van vocht; Hij spreidt de wolk van Zijn licht uit. Die gaat naar Zijn wijze raad alle kanten uit, om te doen alles wat Hij hun gebiedt op het oppervlak van de wereld, op de aarde. Hij beschikt het voor Zijn land, hetzij tot een roede, hetzij tot goedertierenheid.’

Heerlijk hoe helder de Bijbel spreekt over de soevereiniteit van God over het rijk der natuur.

Meer toerusting