Lengte: 4:47 / Bekeken: 461 x
Serie:

De plaatselijke gemeente

Vermenigvuldigen is geschreven door Franchis Chan en Mark Beuving en is bedoeld om je toe te rusten de opdracht van Jezus in praktijk te brengen. De combinatie van boek én video’s maakt het uitermate geschikt als bijbelstudiemateriaal.

Deel II | 2 | De plaatselijke gemeente

Wanneer je in een discipelschapsrelatie over de plaatselijke gemeente spreekt, is het heel belangrijk te spreken over liefde. Dat moet elke gemeente kenmerken. Soms denken we bij ‘gemeente’ vooral aan de preek; was dit goed, was dat goed? Dan denken we niet aan de liefdevolle gemeenschap. Die moet centraal staan. Jezus zegt: ‘Hierdoor zullen zij weten dat jullie Mijn discipelen zijn: als jullie elkaar liefhebben.’

Draag zorg voor elkaar en maak zo Gods genade en liefde zichtbaar.

Zelfs in die tekst zie je het verband tussen liefde ín de gemeente en discipelen maken buíten de gemeente. Zo heeft God het bedoeld: onderlinge gemeenschap en opofferende liefde, elkaars lasten dragen, elkaar vergeven; al die dingen moeten de wereld laten zien dat deze christengemeenschap iets heel anders, aantrekkelijks en fascinerends heeft. ‘Hierdoor zal de wereld weten dat jullie Mijn discipelen zijn: als jullie elkaar liefhebben.’ Als wij in de gemeente op die manier voor elkaar zorgdragen, stimuleert dat het maken van discipelen buiten de gemeente. Want dan kunnen we zeggen tegen mensen die Christus niet kennen: ‘Ik zal je iets anders laten zien.’ En dat wordt dan geïllustreerd door de wijze waarop de gemeenteleden (ook jij en jouw leerlingen) zorg voor elkaar dragen. Dat is op zichzelf al een beeld van Gods genade en liefde. Zorg dus dat dit centraal staat.

Verdraag elkaar en geef het goede voorbeeld

Soms hoor ik gesprekken … ‘Mijn kerk is zus en zo, het is één grote kliek.’ Onderwijs je leerlingen meteen hoe zulk soort gesprekken moeten verlopen: ‘Hoe kunnen wij bijdragen aan een oplossing, in plaats dat we het probleem groter maken?’ Bespreek de wijze waarop je met elkaar praat. ‘Laten we voorzichtig zijn en niemands reputatie bezoedelen.’ Want het is vreselijk om te ontdekken dat iemand achter jouw rug om over je gekletst heeft. Denk met je leerling na over de wijze waarop we over andere gemeenteleden spreken. Dat er geen slechte taal uit onze mond moet komen, maar dat we elkaar opbouwen. Dat we op de juiste manier over het leiderschap spreken.

Wij hebben allemaal dezelfde missie. Verdraag elkaar, heb elkaar lief, draag zorg voor elkaar.

De Schrift zegt onder andere: ‘Verdraag elkaar’, neem dingen voor lief. En er zullen mensen in de gemeente zijn met wie je dit van nature niet zult doen. Maar wij hebben allemaal dezelfde missie. Ook zij proberen discipelen te maken. Verdraag elkaar dus, heb elkaar lief, draag zorg voor elkaar. En jij moet dit voorleven aan je leerling. Want hij zal ook eigenschappen hebben die jou dwars zitten. Verdraag elkaar, zoek een manier om met jullie verschillen om te gaan. Zo laat je in de praktijk zien hoe zij zoiets zelf moeten aanpakken.

Geduldig vechten voor eenheid

Een van de vragen gaat over 1 Korinthe 13. Maar het kan goed zijn om samen te bedenken: hoe kunnen wij geduld, vriendelijkheid en al die kenmerken van liefde in praktijk brengen? Denk na over praktische manieren om dit vorm te geven in jullie eigen leven en in de gemeente. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen wij geduld betonen in de omgang met gemeenteleden? Hoe kunnen wij echt vriendelijkheid bewijzen? Wat kunnen wij praktisch doen om hier concreet mee aan de slag te gaan? Hoe kunnen wij de plaatselijke gemeente opbouwen naarmate we groeien in Christus?’ Dit zal ook helpen om discipelen te maken buiten de gemeente.

Vecht voor eenheid, want eenheid is zo kwetsbaar. En satan wil verdeeldheid zaaien in de gemeente. Iedereen kent wel die momenten dat je een nare smaak bij de gemeente hebt omdat mensen met elkaar overhoop liggen. Het is buitengewoon belangrijk dat je leerling begrijpt: ‘Wij hebben de gemeente lief, wij hebben deze mensen lief en we moeten ons volledig inzetten voor eenheid.’

Meer toerusting