Lengte: 5:24 / Bekeken: 979 x
Serie:

Bijbelstudie: gebruik je verstand!

In de vorige les bespraken we het belang van gebed en afhankelijkheid van de Geest wanneer we Gods Woord lezen. Vandaag pakken we de draad op. Eerst ga je op je knieën voor de Heere: ‘Heere, help ons dit Woord te begrijpen.’ Dan ga je weer zitten en open je het Woord. Hoe doe je dat?

De tekst heeft betekenis

Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Vaak gebeurt het, dat een groepje mensen een Bijbelgedeelte leest en dan vraagt: ‘Wat betekent dit voor jou? En voor jou? En voor jou?’ Alsof de tekst allerlei verschillende betekenissen heeft. De Schrift kan absoluut op meerdere manieren toegepast worden in ons leven. Maar de Schrift heeft een duidelijke betekenis; een tekst betékent iets. En die betekenis is vandaag geen andere dan 2000 jaar geleden, toen de tekst opgeschreven werd. Daarom moeten wij op verantwoorde wijze lezen, en vragen: ‘Wat betekende deze tekst voor die mensen in de 1e eeuw?’ Daarna moeten wij (als het ware) een brug slaan: ‘Nu weten wij wat dit in hun context betekent. Wat is de toepassing daarvan voor ons vandaag?’

Bijbelstudie is een daad van aanbidding

Dat gaat niet vanzelf. En wij kunnen lui zijn. Ja, vaak zegt men iets als: ‘Het is niet geestelijk om dit te verstandelijk te bestuderen, alsof het een studieboek is!’ Ik wil daar juist voor pleiten. Volgens mij is het een daad van aanbidding om zoveel eerbied voor Gods Woord te hebben dat je het bestudeert, en er niets alleen over nadenkt. Je kunt gemakkelijk in een schoolse houding verzanden: ‘Dit is werk.’ In plaats dat je denkt: ‘Nee, dit is aanbidding! God zegt dat ik Hem moet liefhebben met heel mijn hart, ziel en verstand. Dit is aanbidding. God, ik gebruik dit verstand dat U mij gegeven hebt om hard te werken.’ Hij heeft ons bevolen om te studeren, om onszelf welbeproefd voor God te stellen. Niemand hoeft zich te schamen, want wij werken, wij studeren. Het omgekeerde is ook waar: als wij dat werk niet verzetten, onteren we God; dan verdraaien we Zijn Woord, zodat het een betekenis krijgt die God nooit bedoelde.

Een gevaarlijke neiging

Die gevaarlijke neiging hebben wij en onze leerlingen. Er is altijd die neiging om Gods Woord aan te passen aan wat wij fijn vinden. We kunnen Gods Woord aanpassen aan onze voorkeuren, tradities en levensstijl. Dat is gevaarlijk. We moeten voortdurend zeggen: ‘Hoe kan ik mijn voorkeuren, levensstijl en tradities aanpassen aan Gods Woord, in plaats van andersom?’ Wie dat nalaat, onteert God. Wie het wél doet, geeft God grote eer. Hier is het nodig dat jij je leerling kent. Is het een lui type, wil hij hier geen tijd in steken en komt hij daarom met het excuus: ‘Dat is niet geestelijk’? Of wil hij de Bijbel vooral verstandelijk bestuderen en laat hij geen enkele ruimte voor de Geest? Kent hij niet dat dringende besef: ‘Ik heb de Geest nodig’? Ook hier moet je de ander dus kennen en weten wij hij nodig heeft.

Leren Bijbellezen

En misschien is Bijbelstudie zo nieuw voor hem, dat je ‘X – Vermenigvuldigen’ opzij legt en zegt: ‘Laten we eerst een boek met Bijbelstudiemethoden doorwerken.’ Er zijn allerlei goede boeken om je te helpen bij dat verstandelijke aspect, om de geschiedenis achter dit Boek te leren kennen. Koop een goede Studiebijbel of iets dergelijks om meer te leren over de aanleiding en het doel van de auteurs, en over het correct uitleggen van de Bijbel. Dit is erg belangrijk in het maken van discipelen. ‘Ga en leer de mensen om alles wat Christus geboden heeft, te gehoorzamen.’ Wij moeten zorgen dat zij in staat zijn dit Boek te openen, zelfstandig, in afhankelijkheid van de Geest, vragen te stellen en dit Woord te begrijpen. Natuurlijk hebben onderwijzers een plaats binnen de gemeente, maar iemand mag niet altijd van andere mensen afhankelijk zijn om dit Woord dagelijks te lezen en begrijpen. Ze moeten zelfstandig ‘voedsel’ kunnen verzamelen, in afhankelijkheid van Gods Geest. Dat is van levensbelang in jouw onderwijs over Bijbelstudie. Jij rust hen toe om God te kennen, Hem lief te hebben, te aanbidden, en op hun beurt anderen te leren Bijbelstudie te doen. Dat sluit prachtig aan bij de vorige les. Biddend, gehoorzaam, verstandig en wijs het Woord bestuderen. Zoek naar manieren om dat voor te leven, en hen toe te rusten het geleerde zelf weer door te geven.

Meer toerusting