Lengte: 4:39 / Bekeken: 1017 x
Serie:

Bijbelstudie: biddend en gehoorzaam

In deze les spreken we over het biddend en gehoorzaam bestuderen van de Bijbel. Niemand vertelde mij over de rol van de Heilige Geest in het uitleggen van de Bijbel. Maar dat is zo belangrijk! Daar moeten we veel aandacht aan geven. Je leerling moet ervan overtuigd zijn dat het onmogelijk is om dit Boek goed uit te leggen, zonder de Heilige Geest. De Schrift zelf zegt: tenzij Hij ons verlicht, zullen wij de waarheid niet leren kennen. Dat onderscheidt dit Boek van alle andere boeken. Alleen dit Boek is geïnspireerd door Gods Geest. Het kan alleen in al zijn volheid begrepen worden, als wij het lezen in volslagen afhankelijkheid van en behoefte aan de Heilige Geest. Hij moet ons verstand, onze gedachten en ons lezen leiden. Deze wetenschap schept een biddende afhankelijkheid. Gebed doortrekt het bestuderen van de Bijbel.

‘Opeens lagen ze allemaal geknield’

Ik sprak over het ‘Maak discipelen’ met enkele broeders en zusters in ondergrondse huisgemeenten in Azië. Vooral één daarvan herinner ik me goed. Dagelijks deden we urenlang Bijbelstudie. Ik was geneigd te zeggen: ‘Laten we de Bijbel opendoen bij X en beginnen.’ Maar zij zeiden: ‘Wij willen eerst bidden.’ Ik dacht: ‘O, goed, een kort gebed en dan duiken we in het Woord.’ Maar man, opeens lagen ze allemaal geknield. Ze riepen het uit tot God en prezen Hem. Toen smeekten ze om inzicht om Zijn Woord te kennen, Hem beter te kennen, en zelfs om gehoorzaamheid aan Hem, ondanks de prijs die zij moeten betalen als ze Hem volgen. Dat herinnerde mij eraan: Dit Boek moet bestudeerd worden met gebed, verlangen en liefde tot God. Volkomen afhankelijk van de leiding door Zijn Geest. En met gewilligheid: ‘Heere, wij openen Uw Woord. Help ons begrijpen wat er staat, en help ons vervolgens gehoorzamen.’

Bidden gaat voor Bijbellezen

Voordat we de Bijbel lezen, willen we bidden: ‘Heere, help ons om dit Woord niet alleen te horen, maar het ook te doen.’ Het zou geweldig zijn als jij dit deze week daadwerkelijk met je leerling(en) doet. ‘We gaan deze vijf verzen bestuderen, maar laten we eerst bidden.’ En dan samen oprecht dringend bidden: ‘God, wij gaan dit lezen, maar we zullen het niet goed begrijpen tenzij U ons verlicht. Open onze ogen, help ons dit te begrijpen!’ Bestudeer het Woord ná een tijd van bidden en smeken. Door dit samen met je leerling te doen, geef je hem het goede voorbeeld. Velen van ons hebben dat nog nooit gedaan; echt God smeken, met dat diepe besef: ‘God, U moet dit gebed verhoren, want wij willen de waarheid in dit Boek kennen.’ En bid nadien: ‘God, nu weten wij wat dit betekent. Nu hebben we U opnieuw nodig, want nu moeten we het gaan doen.’ Daarom moet je weer bidden: ‘God, help mij, want dit is zo’n groot bevel, dit kan ik uit mezelf niet doen; ik heb Uw Geest weer nodig.’ En doe dat niet alleen deze les. Als je dit nog niet doet, laat het dan vanaf vandaag een vast onderdeel van jullie tijd samen zijn. Zij moeten leren dit Woord biddend te lezen, met het besef van onze dringende behoefte aan genade en kracht om te gehoorzamen. Laat die gezindheid jullie Bijbelstudie en gesprekken voortaan doortrekken. Dit is zó belangrijk.

Meer toerusting