Lengte: 40:19 / Bekeken: 3714 x
Serie:

De Heilige Geest – wie is Hij en wat doet Hij?

In deze aflevering van Godgericht in gesprek gaat het over de Heilige Geest. Vandaag de dag bestaan er veel verschillende ideeën over wie of wat de Heilige Geest is en hoe we Hem kunnen ervaren in onze levens. Maar wie of wat is de Heilige Geest eigenlijk volgens de Bijbel? En wat leert de Bijbel over zijn werk?

Volgens Ruard wordt er wel heel veel over de Geest gepraat, maar wordt er maar weinig gekeken naar wat de Bijbel over Hem zegt. Zo leert de Schrift dat de Heilige Geest geen onpersoonlijke kracht of invloed is, maar dat Hij God Zelf is; één van de drie Personen van de Drie-eenheid. Laurens merkt op dat we Hem daarom ook door de hele Bijbel zien werken, en dat we Hem al bezig zien tijdens de Schepping!

Maar wat leert Jezus eigenlijk over de Heilige Geest? Eén van Zijn grote taken, zo zeggen Ruard en Laurens, is het overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dit is iets dat bovendien aan het begin staat van onze bekering en is daarom misschien wel de belangrijkste manier waarop de Geest in jouw leven kan werken!

De Geest werkt dus op veel verschillende manieren. Een terechte vraag is daarom: Hoe weten we of de Heilige Geest aan het werk is en hoe kunnen we Hem ervaren? Volgens Ilanah is het een misvatting om te denken: ‘Hier wordt te weinig over de Heilige Geest gesproken en dus is Hij hier niet aan het werk.’ Aangezien de Bijbel leert dat de Heilige Geest God en Christus zal verheerlijken, zo observeert Ilanah, moet dat de maatstaf zijn voor de werking van de Geest.

Naast al deze zaken wordt er in deze aflevering verder nog gesproken over de werking van de Geest in wonderen en tekenen en worden er praktische tips gegeven hoe jij de Geest persoonlijk in jouw leven kunt ervaren.

Meer toerusting