Lengte: 3:16 / Bekeken: 1649 x

De belangrijkste reden om niet bezorgd te zijn

“Onze Vader, Die in de hemelen zijt.” (Mattheüs 6:9) Ik denk dat die twee woorden, uitdrukkingen, termen overeenkomen met de tweede helft en de eerste helft (van de Bergrede).Ik denk dat het woord ‘Vader’ in de Bergrede bedoeld is om zeer liefdevolle betekenis in zich mee te dragen. Er zijn redenen voor die uitleg. Ik zal je er een geven.

Je hoeft je niet druk te maken om de meest simpele dingen, want je hemelse Vader is daar volledig mee bekend.

Lees bijvoorbeeld Mattheüs 6:32. Jezus vertelt Zijn discipelen niet bezorgd te zijn over eten, drinken en kleding. En vervolgens vertelt Hij waarom niet. Want “uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.” Het impliciete punt daar is: je hoeft je niet druk te maken om de meest simpele dingen, want je hemelse Vader is daar volledig mee bekend. Hij kent elke financiële zorg, en Hij staat aan jouw kant. Hij weet ervan, dus wees niet ongerust.

Aan de andere kant, lees ook Mattheüs 5:34: “Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God.” Zweer niet bij de hemel. Je hebt hier geen enkele controle. Dat is het gevoel dat ik krijg als ik de woorden ‘in de hemel’ hoor.

‘Vader’: teder, warm, zorgzaam, attent, intiem.

‘In de hemel’: pas op; behandel Hem niet lichtvaardig. Zijn Koninkrijk doet er echt toe. Zijn Naam doet er echt toe. Zijn wil doet er echt toe.

En Hij is een Vader. Hij geeft je brood en Hij geeft je vergeving. Hij helpt je om het gevecht te voeren.

Hij is een Koning en Hij is een Vader. Hij is heilig, en Hij vernedert zichzelf.

Dus ik denk niet dat de uitdrukking ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt’ willekeurig is. Hij is majestueus en barmhartig. Hij woont in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest. (Jesaja 57:15) Hij is een Koning en Hij is een Vader. Hij is heilig, en Hij vernedert zichzelf. Hij is boven en Hij is klaar om overal dichtbij te komen, iedere keer als je Hem roept. Hij heeft plannen voor het hele universum en Hij heeft een plan voor jou – een echt perfect, op maat gemaakt plan – voor jouw leven en elk klein stukje ervan.

Meer toerusting