Lengte: 4:19 / Bekeken: 576 x

Argumenten voor een historische Adam

Zo’n driehonderd jaar gleden schreef de Engelse dichter Alexander Pope een gedicht, en de conclusie die hij trok nadat hij het wezen van de mens besproken had in zijn gedicht, was dat mens de eer, de grap en het raadsel van de wereld is. Hij is dus de heerlijkheid, de grap – of ‘spot’ zoals hij het zei – van de wereld. Nu is dat geen echt antwoord op de vraag ‘Wat is de mens?’ Het is eigenlijk een herformulering van de vraag. Maar toch is het een goede analyse van de menselijke toestand.

De mens is de eer van de wereld vanwege zijn uitvindingen, prestaties en verworvenheden, zijn vermogen om dingen te doen die ver uitstijgen boven wat de andere schepselen kunnen doen. Daarom is hij de eer van de wereld, maar hij is ook de spot of grap van de wereld vanwege zijn mislukkingen, zijn jammerlijk falen in het organiseren en besturen van zijn leven, zowel persoonlijk als nationaal, in het oplossen van conflicten enzovoort. De mens heeft er een puinhoop van gemaakt. Je hoeft alleen maar de krant te lezen of het journaal te kijken om te ontdekken hoe waar dat is. De mens is dus een raadsel, een groot vraagteken, vanwege de tegenstelling tussen zijn prestaties enerzijds en zijn falen anderzijds. En wij moeten beseffen dat die toestand van de mensheid te herleiden is tot Adam en Eva.

Velen geloven niet in Adam en Eva. Zij denken dat het mythologische figuren zijn, dat wat de Bijbel over hen zegt slechts een oude mythe is. Maar wij kunnen de natuur van de mens niet begrijpen zonder het feit serieus te nemen dat Adam en Eva echte historische mensen waren die echt geleefd hebben en die naar het beeld van God geschapen waren, maar die Hem vervolgens ongehoorzaam waren, rebelleerden en in zonde vielen. Dat is de ware geschiedenis van het menselijk ras, en het is het verhaal van de Bijbelse en christelijke boodschap dat de Heere Jezus Christus in deze wereld kwam om hen te zoeken en te redden die verloren zijn door Adams ongehoorzaamheid. Dat is het begin van een volgend groot verhaal, dus ik laat het daarbij. Maar dat is de toestand van de menselijke natuur, en de oorzaak van en remedie voor die toestand vinden we in de Bijbel.

Meer toerusting