Over de website

Geloofstoerusting.nl wil een digitaal informatie platform zijn voor jongeren en ouderen waarop uitgebreid en zorgvuldig antwoord wordt gegeven op veelgestelde vragen. Doormiddel van images, artikelen en video’s willen we deze toerusting vormgeven. De prioriteit zal voornamelijk liggen bij het creëren van nieuwe video’s en het Nederlands ondertitelen van bestaande video’s. Voor een video introductie over Geloofstoerusting.nl, klik hier.

De onderwerpen van de video’s vallen binnen de categorie van het christelijk geloof in het algemeen (dogmatiek), de (be/uit)leving ervan in het bijzonder (bevinding) en de verdediging ervan naar buiten toe (apologetiek). In het kort wil dit initiatief bewijs leveren voor welwillende sceptici, een handreiking doen aan zoekers en een hulpmiddel zijn voor gelovigen.

Omdat de doelgroep divers is en (kerkelijk) breed is willen wij in het benaderen van (s)prekers ons niet beperken tot één kerkverband. Het theologisch kader waarbinnen wij ons vertrouwd voelen is reformatorisch van aard. En dat zal ook het kader zijn waarbinnen wij anderen om medewerking vragen.

En wij belijden op grond van de Bijbel de “Twaalf artikelen van het geloof” en de algehele verdorvenheid van de mens, Gods onvoorwaardelijke verkiezing, de particuliere verzoening van zondaren, de onwederstandelijke genade en de volharding van de heiligen. In het Engels ook wel bekend als de ‘TULIP’.

Geloofstoerusting.nl wil er graag op wijzen dat dit digitale platform nooit als vervanging kan dienen voor de samenkomsten in de gemeente. En we wijzen er met grote nadruk op dat iedere christen persoonlijk verantwoordelijk blijft om alles wat gezien, gehoord en gelezen wordt te toetsen aan Gods Woord.

Wij bidden (jo)u – mede namens alle betrokken vrijwilligers – de genade en vrede van God de Vader, door Jezus Christus Zijn Zoon, doormiddel van de Heilige Geest toe in het gebruikmaken van het aangeboden materiaal.

De initiatiefnemers,

Maarten Baan & Marcel Vroegop

 

RD – Geloofstoerusting lanceert 365x-prekenapp
RD – Zeven trends in kerkelijk jongerenland
RD – Jongerenavonden Geloofstoerusting naar Rotterdam
RD – New City Catechism Keller vertaald in het Nederlands
RD – Baan en Vroegop willen via internet kennis over christen-zijn overdragen

Geloofstoerusting is vanwege de ANBI-status aangesloten bij ‘Stichting Werkers in de Wijngaard’