ANBI

Tenaamstelling:
Stichting Geloofstoerusting

Postadres:
Parkrand 25
6714 GN Ede

RSIN:
862484509

Bestuurssamenstelling:
– de heer A.M. Vroegop (voorzitter) – marcel(at)geloofstoerusting.nl
– de heer W.H. Keurhorst (penningmeester) – financien(at)geloofstoerusting.nl
– de heer M. Baan (secretaris) – maarten(at)geloofstoerusting.nl

Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beleidsplan:
Klik op de link om het beleidsplan 2021-2025 te lezen.

Doelstelling:
Geloofstoerusting is een platform dat zijn naam waarmaakt. Je vindt er toerusting op allerlei terreinen van het christelijk geloof. Of je nu op zoek bent naar een bijbelstudie of naar informatie op het gebied van geloofsleer, christelijke ethiek, apologetiek of toeeigening van het heil, bij Geloofstoerusting vind je een overvloed aan goed en aansprekend materiaal. Sceptici vinden er argumenten, zoekers bemoediging, gelovigen aansporing en verdieping.

Om veel mensen te kunnen bereiken, maakt Geloofstoerusting gebruik van allerlei middelen. Het begon in 2012 met video’s op Youtube. Inmiddels is Geloofstoerusting ook actief op Facebook, Instagram, Twitter, Soundcloud, Spotify en is er een eigen website. Er worden jongerenavonden belegd en boeken uitgegeven. Er zijn tientallen vrijwilligers actief en er worden vele duizenden mensen bereikt. Hoe veelzijdiger de activiteiten zijn, des te meer harten van mensen geraakt kunnen worden.

Download brochure Geloofstoerusting