27 maart 2018

We zouden voor genezing moeten bidden

Op een zondagmiddag lag mijn vrouw met hoge koorts op bed, kreunend en niet in staat om in slaap te vallen. Ik lag naast haar te bidden. Ik was niet hoofdzakelijk voor haar aan het bidden. Ik was in een periode van een heftige geestelijke worsteling die de meeste van mijn gebeden in beslag nam. Maar ik herinner me vol van hoop te zijn over een aantal kostbare beloftes van God en het uiten van mijn dank aan Hem. Plotseling groeide mijn blijdschap in God ongewoon intens. Het was zowel onuitsprekelijk als onstuitbaar. God leek bijna tastbaar in de buurt. Ik was bijna onoverwinnelijk en kon het niet helpen dat ik overvloeide in aanbidding vol ontzag. Bijna meteen wist ik, zonder twijfel, dat als ik voor Pam zou bidden, ze zou worden genezen. Ik legde mijn hand op haar rug en bad eenvoudig in de naam van Jezus en onmiddellijk voelde mijn hand dat haar temperatuur daalde en ze viel meteen in slaap. Toen ze wakker werd, was ze volledig genezen.

Op een dag kwam onze groep in de kerk samen om te bidden voor een broeder die maandenlang leed door een geknelde zenuw in zijn onderrug, die slopende pijn in zijn been veroorzaakte. Geen enkele medische behandeling had geholpen en de pijn had hem onlangs gedwongen om te stoppen met zijn baan. Dus we baden voor hem in Jezus’ naam. Daarna bedankte hij ons, maar merkte geen verbetering. Een week later zei hij dat de pijn was verdwenen nadat ik er voor gebeden had. Maar hij had er voor gekozen niets te zeggen, omdat hij dacht dat het psychosomatisch zou zijn. Hoe dan ook, na een volle week zonder pijn kon hij weer aan het werk. Na een paar jaar was zijn rug nog steeds gezond.

Toen ik een aantal jaar geleden een vriend bezocht, trof ik hem aan met een nek-brace. Hij vertelde dat hij onlangs schade had opgelopen aan zijn nekwervels en dat zijn dokter hem waarschuwde op te passen met verkeerde bewegingen, want die zouden zijn ruggenmerg kunnen beschadigen. Dit zorgde voor moeilijkheden: Mijn vriend was de persoonlijke verzorger van een ongelovige, verlamde man. De blessure maakte het onmogelijk voor mijn vriend om de nodige taken uit te voeren voor zijn werkgever. Ik bad voor hem en vroeg de Heere specifiek om later die dag de man te genezen (ik heb geen idee waarom ik op die manier bad). Maar later die dag, toen hij op zijn bed lag, voelde mijn vriend zijn nek ‘rechtgezet’ zoals na een bezoek aan de chiropractor. Hij ging overeind zitten en realiseerde zich dat hij volledig was genezen. Hij hervatte zijn volledige verplichtingen en was in staat om dit verhaal met zijn ongelovige werkgever te delen.

Bid voor genezing voor vandaag

Ik geloof dat de kerk vandaag de dag voor genezing moet bidden. Ik geloof dit niet door mijn bescheiden ervaringen. Ik geloof dit omdat het Nieuwe Testament leert dat de Geest deze gave (en anderen) aan de kerk geeft. (1 Korinthe 12:8-11) en mij instrueert om te verlangen naar het oefenen ervan (1 Korinthe 14:1). Ik geloof dat God af en toe gebeden voor genezing verhoord, zoals de mijne, als het in overeenstemming is met zijn soevereine wil (Hebreeën 2:4).

Als God een gave van genezing geeft, is het altijd bedoeld om Jezus Christus te verheerlijken en ons te wijzen op het geloof in het Evangelie. Niemand van ons heeft de macht om een lichaam te genezen, alleen de Schepper heeft die (Handelingen 3:12-13). Daarom bidden we altijd in Jezus’ naam. En als God iemand geneest, doet Hij het voor het algemeen welzijn van de kerk en als getuigenis voor de wereld.

Paulus vertelt ons dat genezing, net als alle andere geestelijke gaven, wordt gegeven voor het ‘algemeen belang’ van de kerk (1 Korinthe 12:7) Christenen moeten niet verwachten dat elke ziekte of verwonding die zij ervaren genezen wordt. In dit tijdperk is de gave van genezing uitzonderlijk, niet normaal. En het ‘algemeen belang’ dat het bereikt is veelzijdig. In slechts mijn ingehouden voorbeelden, was genezing een stille genade voor mijn vrouw, een geloofsbemoediging voor mij, voorziening voor mijn vrienden, unieke mogelijkheden om het Evangelie te verspreiden en ongetwijfeld waren er tal van andere doeleinden. Genezingen zijn nooit louter individuele zegeningen. Ze worden gegeven voor het ‘algemeen belang’ van de kerk en haar missie.

Genezing is een getuigenis voor de wereld

Het Nieuwe Testament maakt ook duidelijk dat genezing een teken is aan de wereld dat het Koninkrijk van God een invasie uitvoert op het domein van de duisternis onder satans heerschappij. Het is een getuigenis dat de heerschappij van de dood en dit tijdperk van nietigheid tot een definitief verlossend einde komt (Romeinen 5:17; 8:20).

Dat is de reden waarom Jezus rond ging en Hij ‘gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk’ (Mattheüs 4:23). Het is de reden waarom Jezus de twaalf erop uitstuurde en later de tweeënzeventig en Hij ‘gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen’ (Lukas 9:1-2, 10:9). En dat is waarom, wanneer zij worden geconfronteerd met de dreiging van vervolging, de gelovigen in Handelingen baden, ‘Sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw Woord te spreken, Doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus’ (Handelingen 4:29-30).

Genezing is bedoeld om te getuigen van het Evangelie (Handelingen 14:3). Het is een zichtbare manifestatie dat het Koninkrijk van God een stuk van het koninkrijk van satan afneemt. En het is een voorbode van Gods komende, uiteindelijke overwinning. Als we bidden voor genezing is het één manier waarop we bidden, ‘Uw Koninkrijk kome’ (Mattheüs 6:10).

Als God niet geneest

God verhoort duidelijk niet elk gebed om genezing. De ultieme reden is dat Hij God is en dat Hij het best met ons voor heeft. Hij verdeelt deze gave overeenkomstig Zijn wil. Dus als het niet Zijn wil is, kunnen we erop vertrouwen dat genezing niet het beste zal bereiken wat van ‘algemeen belang’ is of de beste bekendmaking van Zijn Koninkrijk en daarom is het niet het beste voor ons om te ontvangen. God gebruikt ziekte en aandoeningen in een prachtige, mooie en heilige manier om ons geloof op te bouwen, onze nederigheid te bewerken, Zijn sterke genade die voldoende is te geven en onze vreugde te verhogen (2 Korinthe 9:7-10).

Maar de Bijbel leert ons ook dat genezing, net als andere geestelijke gaven en vruchtbare arbeid, kan worden geremd door ons gebrek aan geloof (Markus 6:5-6, Mattheüs 9:22, 9:29; Lukas 17:19).  ‘Gebrek aan geloof’ is niet een club van schaamte voor getroffen mensen. Het is vooral een diagnostische vraag die we onszelf moeten stellen. Geloven wij dat God er van houdt om goede geschenken te geven, inclusief genezing, aan Zijn kinderen? Hebben wij de vrijmoedigheid om Hem dat in geloof te vragen? Vermijden wij het zoeken naar deze gave, omdat we niet geloven dat God zal verhoren en we niet machteloos willen lijken? Dat we niet teleurgesteld willen zijn of God slecht doet lijken? Als we ontdekken dat ons geloof klein is, is het beginnen met vragen om meer geloof het beste wat we kunnen doen. We kunnen vragen om meer geloof en beginnen te bidden voor genezing. De gave van genezing kan ook gewoon verwaarloosd worden. Ik voel me hierdoor veroordeeld. Ik was gewend om meer voor genezing te bidden, en ik zag ook meer. De afgelopen jaren heb ik minder gevraagd en daardoor heb ik niet zoveel gezien. ‘U krijgt niet, omdat u niet bidt’ (Jakobus 4:2). Doe met me mee om ervoor te zorgen dat dit niet langer onze ervaring zal zijn.

Bid voor genezingen

Zouden we voor genezing moeten bidden? Ja! Het Nieuwe Testament instrueert ons om God te vragen deze gave uit te delen voor de glorie van Jezus. Bid voor de zieken. God zal deze gebeden met alleen het goede beantwoorden. Neem geen genoegen met weinig geloof en lage verwachtingen. Wakker het geloof aan! Verlang vurig naar deze gave. Met Paulus, verlang vurig naar genezing voor het algemeen belang van de kerk. Met de heiligen van Handelingen, vraag om deze gave als getuigenis voor de wereld van het Evangelie van het Koninkrijk. Hier een waarschuwing: aangezien genezing een voorbode is voor satans ondergang, zal hij zich er tegen verzetten en het dwarsbomen waar hij kan. Vergelijkbaar met het delen van het Evangelie, verwacht te worden aangevallen met twijfels over jezelf, beschuldigingen, angsten, en diverse ontmoedigingen, wanneer je van plan bent om ervoor te gaan in geloof.

Vaak moeten we door een periode van tegenspoed voordat we een doorbraak zien.  Hoe zouden we voor genezing moeten bidden? De Bijbel geeft een aantal voorbeelden, maar geen formules. De basis is: vraag het aan God. Het gelovig gebed zal de zieke behouden (Jakobus 5:15). Eén van de duidelijkste Bijbelse principes is om de ouderlingen voor de zieke te laten bidden (Jakobus 5:14). Bidden voor genezing is niet alleen voor ouderlingen. 1 Korinthe 12:8-9), maar als u een ouderling bent, is bidden voor genezing zeker een deel van uw bedienende roeping. Het bidden voor genezing zou niet dramatisch moeten zijn. Jezus probeerde dat altijd tot een minimum te beperken. Hij wilde niet dat mensen het bos van het Evangelie misten door de bomen van wonderen. Satan is de blitse showman. Pas op voor namaak waar genezing wordt gebruikt als hype. Als God gebeden voor genezing verhoord, deel dan met vreugde de verhalen met gelovigen en ongelovigen als God je die mogelijkheden geeft. Omdat God bij de genezing het algemene welzijn van de heiligen en de getuigenis voor de wereld van Zijn begonnen-maar-nog-niet-complete Koninkrijk op het oog heeft.

Meer toerusting