24 december 2018

Wat maakt kerst zo controversieel?

Het is bijna kerst. Het is een geweldig periode om na te denken over onze gezalfde Koning die de menselijke geschiedenis is binnengegaan – volledig God, volledig mens, God met ons. Hij kwam voor ons. Jezus kwam, niet om gediend te worden, maar om te dienen – om ons te dienen. Wat betekent dat kerst zeer fundamenteel onze behoeftigheid benadrukt. Maar waar hebben we dan behoefte aan? Dat is de kernvraag van kerst. John Piper beantwoordde de vraag in zijn kerstpreek van 2003 getiteld: “If the Root Is Holy, the Branches Are Holy”. Het vervolg van dit artikel is dat wat John Piper zei naar aanleiding van Romeinen 11:13-14.

Een redder is geboren

Een van de dwaasheden om te proberen het Evangelie om te zetten zodat het aantrekkelijk wordt en aan de behoeften van mensen van de eenentwintigste eeuw voldoet, is dat de drie belangrijkste behoeften waarin het Evangelie voorziet door bijna niemand worden gevoeld.

Juist hier in onze tekst staat een allesbepalend woord centraal in het Evangelie. Het is het woord redden of gered:

‘Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden’ (Romeinen 11: 13-14).

Het luide, vreugdevolle, glorieuze woord in het centrum van het Evangelie is gered. Dat is waar het bij kerst om gaat, toch?

‘Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere ‘(Lukas 2: 10-11).

We moeten gered worden. ‘U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’ (Mattheüs 1:21). In het hart van de betekenis van kerst en de betekenis van het Evangelie staat gered.

Gevoelde behoeften

Is redding een gevoelde behoefte in de eenentwintigste eeuw? Worden mensen ‘s morgens wakker en zeggen ze: “Ik moet gered worden”? Gaan ze ‘s avonds naar bed en zeggen ze: “Ik moet gered worden”? Nou, het hangt ervan af, toch?

Het hangt ervan af wat je bedoelt met gered. Gered van wat? We kunnen worden gered van financiële problemen – dat zou wel helpen. Dus de betekenis van gered in de Bijbel is niet meteen overduidelijk. Is er een gevoelde behoefte om gered te worden?

Laten we de drie belangrijkste zaken verduidelijken die het Evangelie bedoelt bij redding. Als je met mij mee wilt doen en het zelf wilt zien, pak dan hoofdstuk vijf van het boek Romeinen er bij. Ik wil dit woord redden niet enkel inkleuren met mijn christelijke jargon of met mijn levensverhaal als wedergeboren christen. Ik wil het rechtstreeks uit de Bijbel halen. Ik wil weten wat de Bijbel bedoelt met gered.

Gered van Gods toorn

De toorn van God is ons grootste probleem. Als het niet bestond, hadden we het Evangelie niet nodig.

Laten we beginnen met Romeinen 5:9: ‘Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.’ Dat is de eerst behoefte waarin door Jezus wordt voorzien.

De toorn van God is ons grootste probleem. Als het niet bestond, hadden we het Evangelie niet nodig. Ik moet gered worden van de rechtvaardige en heilige toorn van God tegen mij. Dat is mijn belangrijkste behoefte. Redding van de woede en toorn van de almachtige God tegen mij.

Gered om vreugde

Laten we blijven lezen: ‘Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben’ (Romeinen 5:10-11).

We worden voor eeuwig gered van de toorn van God en gered vanwege vreugde in God.

We worden voor eeuwig gered van de toorn van God en gered vanwege vreugde in God. Een van de diepste behoeften die elke menselijke ziel heeft, en de meeste weten het niet, is om gelukkig te zijn in iets groters dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Iedereen weet dat ze gelukkig willen zijn. Weinigen weten waar het te vinden is en waarvoor ze zijn gemaakt, en waar die diepe begeerte in hun hart allemaal om draait. Het draait allemaal om God.

Ze proberen het te repareren met geld, seks, televisie, vrije tijd, succes, macht, familie, gezondheid, lichaamsbeweging – wat ook maar – uiteindelijk draait het allemaal om God. Deze tekst zegt dat we verzoend zijn nadat de toorn is afgewend. We zijn verzoend zodat we ons zouden verheugen in God.

Gered van het gif van de zonde

Ik ga gewoon terug naar Mattheüs 1:21 dat ik zo even citeerde: ‘U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’. Niet alleen de gevolgen van zonde en toorn, maar het gif van zonde en de vervormende, vervuilende, afgodische, lelijkheid van de zonde die alles in het leven ruïneert en maakt dat ik meer van dingen houd dan van God.

Ik moet van al die dingen worden gereinigd, niet alleen bevrijd van de gevolgen ervan. Ik wil dat de ziekte wordt weggenomen, niet alleen een redding van de gevolgen van dood en toorn.

De zekerheden van het Evangelie

Dit zijn de drie dingen waarvoor het Evangelie is gegeven.

  1. Het Evangelie redt mij van de toorn van God.
  2. Het Evangelie reinigt me van de afgodische, giftige, alles vervormende zonde waardoor ik meer van andere dingen houd dan van God.
  3. Het Evangelie opent de eeuwig toegang, door verzoening, tot een zoete, diepe, steeds toenemende, alles-bevredigende vreugde in mijn Maker.

Wanneer al het andere in mijn ziel bezwijkt, mijn ziel tevreden is in Hem.

Het gaat hier met geen woord over het gered worden van armoede. Geen woord over gered worden van ziekte. Geen woord over gered worden van terrorisme. Geen woord om gered te worden van onzekerheid. Geen woord over gered worden van afwijzing van mensen. Geen woord over gered worden van het feit dat je dochter is gekidnapt en vermoord.

Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat als je op Jezus vertrouwt, veel dingen in je leven beter gaan. Maar misschien ook niet, omdat dat je niet verzekerd wordt door het Evangelie. Dat is niet onderdeel van het Evangelie. Uiteindelijk zal alles beter gaan: nieuwe lichamen, eenheid met Jezus, alle zonde weggenomen, gerechtigheid regerend op aarde. Dat komt eraan.

Maar tussen nu en de komst van Jezus of onze dood garandeert het Evangelie drie dingen: mijn zonde wordt geleidelijk verwijderd, mijn schuld en de toorn van God wordt volledig weggenomen, en intimiteit met God, mijn Vader, neemt steeds meer toe. Zodat wanneer al het andere in mijn ziel bezwijkt, mijn ziel tevreden is in Hem.

Het moeilijkste in de wereld

Worden deze drie dingen als behoeften gevoeld door mensen van de eenentwintigste eeuw? Door de meesten van hen niet.

De meesten van hen hebben God in hun binnenzak, niet met vlammend vuur boven hun hoofd in woede. De meesten van hen houden van hun zonden, haten en vrezen ze niet en vluchten er ook niet voor weg. De meesten van hen hebben veel plezier, maar niet in God. Ze staan er niet mee op of gaan er niet mee naar bed om een oplossing voor deze drie problemen te zoeken, en daarom is het prediken van het Evangelie hard werken. Het is onmogelijk werk.

Vraag jij je nog af waarom ik bid voordat ik preek? Als God nu niets doet, dan sta ik slechts met m’n tanden te klapperen.

Als het mijn taak is om gevoelde behoeften te vervullen, dan zou ik de Heilige Geest niet nodig hebben. Ik weet wat je gevoelde behoeften zijn, en ik kan je echt goed laten voelen door je te aaien. Iedereen is ijdel. Als ik je vertel dat je er vanmorgen erg goed uitziet, dan zul je me leuk vinden. Je zult waarschijnlijk terugkeren naar deze kerk en waarschijnlijk giften geven. Iedereen wil als slim en intelligent gezien worden. Als ik je vertel dat je slim en intelligent bent, dan groeien we uit tot een grote kerk.

Het is gemakkelijk om gevoelde behoeften te vervullen. Daar heb je geen God, geen Heilige Geest en geen Evangelie voor nodig. Het moeilijkste van de wereld is om de doden wakker te schudden, om de ogen van blinden te openen, om oren te geven aan geestelijk dove mensen, om benen van geloof te geven aan verlamden. Ik kan dat niet doen. Vraag jij je nog af waarom ik bid voordat ik preek? Als God nu niets doet, dan sta ik slechts met m’n tanden te klapperen.

Meer toerusting