8 december 2020

Waarom zou jij de Tien Geboden gehoorzamen?

We kunnen de Tien Geboden niet negeren. Het is belangrijk dat we ze bestuderen en begrijpen. Maar het is natuurlijk nog belangrijker dat we ze gehoorzamen. God raakt niet onder de indruk van een zorgvuldige analyse met ons verstand die de decaloog in het middelpunt van het christelijke discipelschap plaatst. Hij verwacht van Zijn leerlingen dat zij deze geboden werkelijk in de praktijk brengen.

Het is belangrijk dat we ze bestuderen en begrijpen. Maar het is natuurlijk nog belangrijker dat we ze gehoorzamen.

Maar wel om de juiste redenen. Hard werken om de Tien Geboden te gehoorzamen vanuit een verkeerde motivatie en met een verkeerd doel, is de perfecte manier om op een verkeerde manier gestalte te geven aan onze relatie met God. God gaf ons de geboden om te gehoorzamen – niet om daarmee onze zaligheid te verdienen, maar: om wie wij zijn, om wie God in Zichzelf is, om wie Hij is voor ons, om waar wij ons bevinden en om wat Hij heeft gedaan.

Reden 1: Om wie wij zijn

Vergeet dit voor de hand liggende feit niet: Exodus 19 gaat aan Exodus 20 vooraf. God heeft de Israëlieten al ‘een koninkrijk van priesters en een heilig volk’ genoemd (Exodus 19:6). Zij zijn een apart gezet volk. Hetzelfde geldt voor ons. Als christenen zijn ook wij een koninkrijk van priesters en een heilig volk (vergelijk 1 Petrus 2:9). We moeten bereid zijn om alleen te staan, er anders uit te zien en regels te hebben die de wereld niet begrijpt. Natuurlijk zijn we niet altijd het heilige volk dat we zouden moeten zijn, maar dat is wel hoe Hij ons heeft genoemd. Dat is wie wij zijn. Wij zijn Gods volk, apart gezet om te leven in overeenstemming met Gods wegen.

We moeten bereid zijn om alleen te staan, er anders uit te zien en regels te hebben die de wereld niet begrijpt.

Reden 2: Om wie God in Zichzelf is

De openingsverzen van Exodus 20 zijn niet maar wat opvulling, voordat de geboden gaan volgen. Zij laten zien wie God is en waarom we Hem zouden moeten gehoorzamen. In vers 2 openbaart God Zichzelf opnieuw als ‘de Heere’, dat wil zeggen, als Jahwe, de God Die Zijn verbond houdt. Dit is de God Die tot Mozes sprak vanuit de brandende doornstruik. Dit is de God Die zei: ‘Ik ben Die Ik ben’ (Exodus 3:14). Dit is de soevereine, door Zichzelf bestaande, onafhankelijke, almachtige Schepper God. Dit is de God van de plagen in Egypte, de Rode Zee en het manna in de woestijn. Dit is niet een God Die met Zich laat spotten. Als er een God is en als Hij ook maar enigszins lijkt op de God Die Zich in de Schrift aan ons openbaart, dan zou het voor ons wel bijzonder aanmatigend, dwaas en (naar het zich laat aanzien) gevaarlijk zijn om door middel van crowdsourcing ons eigen ethische wetboek te willen vaststellen.

Als er een God is en als Hij ook maar enigszins lijkt op de God Die Zich in de Schrift aan ons openbaart, dan zou het wel erg gevaarlijk en dwaas zijn om door middel van crowdsourcing ons eigen ethische wetboek te willen vaststellen.

De wet vormt een uitdrukking van het hart en het karakter van de Wetgever. We moeten daarover nadenken, voordat we zeggen: ‘Wetten interesseren me niet’, of voordat onze stekels overeind gaan staan bij de gedachte aan geboden en verboden. De geboden laten ons niet alleen zien wat God wil, ze laten ons ook zien hoe God is. Ze zeggen iets over Zijn eer, Zijn waardigheid en Zijn majesteit. Zij vertellen ons wat er voor God toe doet. We kunnen de wet niet afwijzen, zonder de Wetgever te minachten.

Reden 3: Om wie God is voor ons

De God van de Tien Geboden openbaarde Zich niet als ‘de Heere’, maar als ‘de Heere, uw God’ (Exodus 20:2). We zijn Zijn persoonlijk eigendom (Exodus 19:5; 1 Petrus 2:9). Deze God van de absolute macht is geen grillige tiran, niet een of andere norse godheid die ruw en ongebreideld en zonder enig respect voor Zijn schepselen Zijn gezag uitoefent. Hij is een persoonlijk God, en in Christus is Hij altijd vóór ons (Romeinen 8:31).

God zou ons de doodsschrik op het lijf jagen als Hij alleen vanuit de hemel donderde: ‘Ik ben de Heere!’

God zou ons de doodsschrik op het lijf jagen als Hij alleen vanuit de hemel donderde: ‘Ik ben de Heere!’ De goddelijke zelfopenbaring stopt daar echter niet. Hij voegt eraan toe: ‘… uw God’. Hij staat aan onze kant. Hij is onze Vader. Hij geeft ons Zijn geboden voor ons bestwil.

Reden 4: Om waar wij ons bevinden

De bijbelse definitie van vrijheid is niet ‘doen wat je maar wilt’. Vrijheid is het genieten van de zegeningen van het doen van wat we moeten doen. Maar al te vaak denken we dat de Tien Geboden ons beperken, alsof Gods wegen ons tot slaven maken en ons ervan weerhouden om onze dromen te realiseren en onze mogelijkheden te verwezenlijken. We vergeten dat God ons een overvloedig leven en ware vrijheid wil geven (vergelijk Johannes 8:32; 10:10). Zijn geboden vormen geen zware last, zo vertelt 1 Johannes 5:3 ons.

Vrijheid is het genieten van de zegeningen van het doen van wat we moeten doen.

Vind je de Tien Geboden al een hele belasting? Weet je wel hoeveel wetten er in de Verenigde Staten zijn? Dat is een strikvraag, want niemand weet het antwoord! Om alleen nog maar het wapenbezit te regelen, zijn er al meer dan twintigduizend wetten. In 2010 kwamen er in het hele land op verschillende niveaus naar schatting veertigduizend nieuwe wetten bij. De United States Code, de uitgave van alle blijvende federale wetten van de Verenigde Staten, telt al meer dan vijftig delen, en dan bevatten die nog niet eens alle andere federale regelingen. In 2008 vroeg een commissie van het Huis van Afgevaardigden aan het onderzoeksbureau van het Congres om uit te zoeken hoeveel strafbare feiten er in de federale wetten staan. Pas vijf jaar later reageerde het bureau dat het aan menskracht en middelen ontbrak om zo’n vraag te kunnen beantwoorden.

God probeert ons niet onder wetten en formaliteiten te verpletteren. De Tien Geboden zijn geen gevangenistralies, maar verkeersregels, omgangsregels. Misschien zijn er wel anarchisten die denken: De wereld zou een betere plek zijn zonder verkeersregels. Sommigen van ons rijden inderdaad alsof dat zo is! Maar zelfs als je ongeduldig wordt bij rood licht, bij oranje nog net probeert door te rijden en rechts afslaat als het licht duidelijk rood is, ben je dan toch in het algemeen niet blij dat er enige schijn van rust en orde is? Mensen stoppen en rijden weg. Mensen remmen af als ze voorbij een school komen. Ze stoppen voor schoolbussen. Zonder verkeersregels zou je niet in staat zijn met je auto naar de supermarkt te rijden.

De Tien Geboden zijn geen gevangenistralies, maar verkeersregels, omgangsregels.

Als je op een bergpas vol haarspeldbochten rijdt, verwens je dan de vangrails die je ervan weerhouden om een vroegtijdige dood tegemoet te gaan? Nee, met grote moeite heeft iemand die daar voor ons bestwil neergezet, zodat wij daar vrij en veilig kunnen reizen. De Tien Geboden vormen niet de handleiding om uit Egypte weg te komen. Het zijn de regels voor een vrij volk om vrij te blijven.

Reden 5: Om wat Hij heeft gedaan

Denk er nog eens aan dat de wet na het evangelie komt – na het goede nieuws van de bevrijding. God kwam niet naar het volk toen zij slaven waren om te zeggen: ‘Ik heb hier Tien Geboden. Ik wil dat je deze dingen op orde krijgt. Over vijf jaar kom Ik terug. Als jullie je leven dan hebben gezuiverd, zal ik jullie bevrijden uit Egypte.’ Zo zien sommige mensen het christendom: God stelt regels en als ik die regels volg, zal God mij liefhebben en redden. Dat is niet wat er bij de uittocht uit Egypte gebeurde. De Israëlieten werden verdrukt. Toen zei God: ‘Ik hoor jullie roepen. Ik zal jullie redden, omdat Ik jullie liefheb. Wanneer jullie dan zijn gered, bevrijd en vergeving hebben ontvangen, dan zal Ik jullie een nieuwe manier van leven leren.’

Redding is niet de beloning voor onze gehoorzaamheid; redding is de reden van onze gehoorzaamheid.

Dit moeten we opnieuw horen: redding is niet de beloning voor onze gehoorzaamheid; redding is de reden van onze gehoorzaamheid. Jezus zegt niet: ‘Als je Mijn geboden gehoorzaamt, zal Ik je liefhebben.’ In plaats daarvan wast Hij eerst de voeten van de discipelen en zegt dan: ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht’ (Johannes 14:15). Alles wat wij doen, doen we slechts om wat Hij als eerste heeft gedaan voor ons.

Meer lezen over de Tien Geboden? Lees dan Woorden om te leven. De Tien Geboden voor vandaag van Kevin DeYoung: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/woorden-om-te-leven

Meer toerusting