Lengte: 5:40 / Bekeken: 2222 x
Serie:

Absolutie voor allen die hun heil in Christus zoeken

Johannes Calvijn heeft in Straatsburg de liturgie vormgegeven. Hij begon elke dienst steevast met de absolutie, de vrijspraak van de zonden. Daar ging wel een gebed van verootmoediging aan vooraf.

Maar daarna klonk het: ”Geliefde broeders en zusters, aan allen die zo berouw hebben over hun zonden en hun heil alleen in Christus Jezus zoeken, verkondig ik de absolutie, de vrijspraak van al hun zonden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen”. Pas daarna zong de gemeente de tien geboden, om die te doen uit dankbaarheid.

In de kerkdienst worden de sleutels van het hemelrijk bediend. Aan alle gelovigen wordt verkondigd en openlijk betuigd dat al hun zonden vergeven zijn, alleen om Christus’ wil.

Meer toerusting