5 maart 2019

Waarom we zelfbeheersing nodig hebben en hoe we dat krijgen

Onlangs bekeek ik een video van John Piper. Hij had het over kauwgom. Om precies te zijn: hij had het over zelfbeheersing en hij illustreerde dit met kauwgom. Hij gaf openlijk toe dat hij niet teveel pakjes kauwgom om zich heen moest hebben, anders zou hij ze allemaal in één keer opeten. Hij zou ze stuk voor stuk eten, een bel blazen en – boem! – ’the gum’s gone!’

Door geen volle pakjes kauwgom bij zich te hebben, leert hij zichzelf te beheersen.

Zelfbeheersing vs. genotzucht

Zelfbeheersing is een hellend vlak. Ieder mens worstelt ermee, het is een universele ziekte van niet weten wanneer het genoeg is. We hebben de neiging om op tal van gebieden overmatig te consumeren – eten, geld, woorden.

In plaats van onze verlangens te beheersen, geven we ons er constant – op een roekeloze, slordige, onzorgvuldige en gevaarlijke manier – aan toe. Het is niet voor niets dat Salomo in Spreuken schrijft: “Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt.” Een gebrek aan zelfbeheersing maakt ons geestelijk weerloos. Het ontmaskert onze zwakheden.

We beheersen onszelf wanneer we onszelf vernederen en onze harten aan God leren te onderwerpen. We worden genotzuchtig als we ons overgeven aan egoïsme en ons door ons hart laten beheersen. Zelfbeheersing waakt over onze lichamen, geesten en zielen. Genotzucht vergiftigt ze.

Genotzucht is de oorzaak van zoveel andere zonden waarmee we worstelen: woede, gemene woorden, lust, ongeduld, jaloezie.

Zelfbeheersing vs. gelovig genieten

Een leven van zelfbeheersing is desondanks geen Spartaans bestaan met slechts het strikt noodzakelijke. We hebben ruimte en tijd om feest te vieren en op een vreugdevolle en God-erende manier van het leven te genieten. Maar we hebben die tijd niet om onvoorzichtig of egoïstisch te leven.

Er is geen tijd om de controle te verliezen en onszelf over te geven aan ons vlees.

Hoe ontvangen we zelfbeheersing?

Het verhongeren van onze genotzucht is daarom de manier om onszelf onder controle te houden. En dat kunnen we alleen door de kracht van de Geest. Hij is degene die ons in staat stelt elke spirituele vrucht voort te brengen – liefde, vreugde, vrede, geduld en uiteraard zelfbeheersing.

Denk er maar eens over na. Voordat we gered werden, hadden we geen verlangen naar of reden voor zelfbeheersing .We waren sowieso slaven van onszelf, waardoor onszelf gehoorzamen ons voornamelijk dreef. Maar nu zijn onze lichamen, ons verstand en onze harten niet meer van onszelf. We zijn gekocht tegen een hoge prijs .We strijden nu tegen ons vlees om onze ware Meester te eren.

We offeren onze genotzucht op voor dienstbaarheid.

Op welke gebieden in je leven vind je het lastig jezelf onder controle te houden? Waar vind je jezelf weerloos en onbeheerst? Is het kauwgom? Shoppen? Social media? Snoep? Betrap jezelf – en stop ermee.

Jezelf beheersen is een serieuze zaak. De gezondheid van onze zielen staat op het spel, de vrucht van ons christelijk leven.Vertrouw dagelijks op de Geest om je genotzucht te doden en je zelfbeheersing aan te jagen.

Dan zul je pas echt sterk staan.

Meer toerusting